Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.10.29

EVolution Road nytt namn för elvägsprojekt

2019.09.19

Southern Sweden – tillsammans för ett starkt nordiskt innovationsekosystem

2019.06.14

Personliga hälsodata skapar möjligheter för skräddarsydd vård

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2019.03.28

Startup lessons worth sharing

2018.12.03

Spaning från Medica – Lösningar allt mer mjukvarudrivna

2018.11.29

Gränsöverskridande satsning på psykisk hälsa för unga

2018.11.20

Ljusets dag

2018.11.15

Artificial Intelligence & FoodTech in Skåne

2018.07.06

Technology scouting report from Almedalen

2018.06.15

Greetings from London Tech week

2018.04.09

Ministerbesök till Helsingborgs sjukhus nya ljusmiljö

I give my consent to Innovation Skåne to store my e-mail address in order to send information that I’ve choosen to subscribe to. The information will not be used for any other purpose. Read more in Innovation Skåne’s privacy policy.