Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.06.14

Personliga hälsodata skapar möjligheter för skräddarsydd vård

I give my consent to Innovation Skåne to store my e-mail address in order to send information that I’ve choosen to subscribe to. The information will not be used for any other purpose. Read more in Innovation Skåne’s privacy policy.