Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2018.11.29

Gränsöverskridande satsning på psykisk hälsa för unga

Uttrycket – Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn – kan appliceras på det som nu startar i Skåne. Innovation Skåne, forskningsinstitutet RISE, barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne och Uppdrag Psykisk hälsa i Sveriges kommuner och landsting, har tagit initiativ till att arbeta med en utvecklingsprocess där ungdomar och vuxna deltar på lika villkor för att ta tag i en våra stora samhällsutmaningar – att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga.

Det finns olika uppfattningar om den psykiska ohälsan de facto ökar bland unga, eller om det är den självrapporerande ohälsan som gör det, men oavsett vilket upplever många unga att de mår dåligt och söker stöd för det. Många enskilda aktörer gör redan goda insatser för att minska ohälsan, men de unga stannar inte vid organisationsgränserna när den digitala världen är gränslös. De har vuxit upp med mobiltelefoner och Internet, där de söker allt från basal information till relationer och det är där de förväntar sig att hitta stöd för sin egen hälsa.

Genom att skapa en samverkansmiljö som utgår från de ungas behov, kan vi bättre förstå vad ungdomarna menar när de säger att de mår dåligt och vilka lösningar och tjänster som de själva finner meningsfulla att använda. Hur alla lösningar ser ut vet vi inte, men om vi ska komma fram till något nytt måste vi tänka och agera annorlunda än i går. Vi vill utforska och ta fram olika koncept och prototyper på framtida hälsofrämjande tjänster i nära samarbete med dem som ska använda lösningarna – de digitalt infödda ungdomarna.

Nya lösningar behöver inte betyda mer pengar i systemet, men de som finns behöver med all sannolikhet fördelas smartare och med de ungas behov i centrum. Det finns goda erfarenheter av att involvera unga för att ta fram digitala tjänster, men angreppsättet som involverar många aktörer över flera organisationsgränser är nytt för oss. Barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan är två viktiga aktörer som möter barn och unga i sina dagliga verksamheter, men de kan inte ensamma stå för alla lösningar. Det finns många andra viktiga vuxenkontakter i de ungas vardag, inte minst de ideella organisationerna, idrottsföreningarna och kulturen. I det arbete vi nu startar är alla goda krafter, som på något sätt kommer i kontakt med barn och unga, välkomna för att bidra till ungas psykiska hälsa. De aktörer som deltar får perspektiv på hur ungdomar själva definierar psykisk ohälsa, hur de tar till sig digitala tjänster och söker information och stöd kring sin hälsa.

Nu tar vi första steget på en gränslös resa. Vi kommer att möta hinder som rör finansiering, legala säkerhetskrav, värderingskrockar och kanske också prestige, men vi har rustat oss för utmaningarna och kommer att lyfta dem till de beslutsnivåer som krävs. Om vi ska kunna hjälpa dagens unga att möta vuxenvärlden med bibehållen psykisk hälsa kan vi inte längre bolla ett gemensamt ansvar mellan olika organisationer. Frågan är alldeles för viktig för den enskilda ungdomen, hens familj och för samhällsekonomin i stort.

Linda Welin, verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne

Anna Johnsson, Uppdrag Psykisk hälsa, Sveriges kommuner och landsting,

Joakim Nelson, VD, Innovation Skåne

Krim Talia, affärsutvecklingschef Life science, RISE  Research Institutes of Sweden

Läs mer om projektet här

Categorized:

2019.10.04

Innovation Skånes konferens och inflyttningsfest i bilder

2019.10.04

Hur arbetar en “sann Region” med innovation?

2019.09.19

Southern Sweden – tillsammans för ett starkt nordiskt innovationsekosystem

2019.06.25

The Future of Mobility – AI, 5G, connectivity and much more.

2019.06.14

Personliga hälsodata skapar möjligheter för skräddarsydd vård

2019.06.04

Vården digitaliseras – goda exempel från Norden

2019.05.29

In pictures: HealthTech Nordic’s strong presence at Vitalis 2019

2019.05.14

Horizon 2020; an overview for entrepreneurs

2019.05.13

Stort internationellt intresse för elvägar – en spaning från Frankfurt

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2019.03.28

Startup lessons worth sharing

2019.01.24

eHealth Award prisar svenska startups i e-hälsobranschen

I give my consent to Innovation Skåne to store my e-mail address in order to send information that I’ve choosen to subscribe to. The information will not be used for any other purpose. Read more in Innovation Skåne’s privacy policy.