Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2017.11.25

Internationell omvärldsbevakning på Medica

Med mer än 5000 utställare och 125 000 besökare från över 70 länder är Medica i Düsseldorf världens största mässa inom medicinteknik. Innovation Skåne var på plats för att utnyttja denna unika möjlighet att tidigt identifiera trender och nya produkter som kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvård i Skåne.

Framtidens hälsa är uppkopplad …
Att döma av trenden på Medica råder det inget tvivel om att framtidens hälsa är uppkopplad. Ett exempel är Philips lösning för mobilt ultraljud som redan i sin första version på marknaden nästan kan ge samma bildkvalitet som betydligt större och dyrare maskiner. Andra exempel är finska Otometri som har utvecklat en teknik för hemmaundersökning av öroninflammation och svenska Nuvoair som har utvecklat en uppkopplad spirometer. Gemensamt för dessa och många andra produkter på mässan är att de kan kopplas direkt till en vanlig telefon eller platta.

… och sammankopplad
Många av de nya produkterna som visades fram på Medica utmanar invanda organisationsstrukturer och arbetsprocesser genom att brygga över gapet mellan till exempel enkel egenvård i hemmet, avancerad sjukvård i hemmet, avancerad egenvård och sjukhusförlagd specialistvård. Utvecklingen öppnar upp för nya marknader och nya produkter som exempelvis italienska Medispa som har utvecklat en avancerad hälsokontrollplattform som kan guida individen mellan hälsofrämjande insatser och egenvård, men även hänvisa en vidare till sjukvården när det krävs. Plattformen finns på apotek i Spanien, Italien och Portugal.

Porten till Sverige och ut i världen
Skånes ambition är att vara ledande i utvecklingen av nya välfärdstjänster. I den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne” är ett av huvudbudskapen att Skåne ska vara den öppna ”porten till Sverige och ut i världen”. Det kräver en ständig omvärldsbevakning som världens största medicinteknikmässa är en naturlig del av.

Den här bevakningen är gjord som en del av projektet Sicaht som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Author:

Stefan Persson

Stefan Persson

Innovationsledare Innovation Management

2019.06.25

The Future of Mobility – AI, 5G, connectivity and much more.

2019.06.14

Personliga hälsodata skapar möjligheter för skräddarsydd vård

2019.06.04

Vården digitaliseras – goda exempel från Norden

2019.05.29

In pictures: HealthTech Nordic’s strong presence at Vitalis 2019

2019.05.14

Horizon 2020; an overview for entrepreneurs

2019.05.13

Stort internationellt intresse för elvägar – en spaning från Frankfurt

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2019.03.28

Startup lessons worth sharing

2019.01.24

eHealth Award prisar svenska startups i e-hälsobranschen

2018.12.03

Spaning från Medica – Lösningar allt mer mjukvarudrivna

2018.11.29

Gränsöverskridande satsning på psykisk hälsa för unga

2018.11.20

Ljusets dag

I give my consent to Innovation Skåne to store my e-mail address in order to send information that I’ve choosen to subscribe to. The information will not be used for any other purpose. Read more in Innovation Skåne’s privacy policy.