Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2018.04.09

Ministerbesök till Helsingborgs sjukhus nya ljusmiljö

Den 27 mars var socialminister Annika Strandhäll på besök på nya neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett. Anledningen till besöket var den nya, innovativa ljusmiljön på avdelningen, som invigdes strax före besöket.

En ljus framtid för Skåne
För Innovation Skåne är just belysning ett av flera intressanta tillväxtområden. Vi arbetar för att behålla det initiativ och försprång som vi har i Skåne i form av världsledande tvärvetenskaplig forskning, avancerade forskningsanläggningar och ett sjudande näringsliv inom ljus- och belysningsområdet. Vi genomför två olika satsningar: Lighting Metropolis och Framtidens Belysning. Visionen med Lighting Metropolis är att bli världens ledande living lab (demo-projekt) för smart urban belysning i Greater Copenhagen (Skåne och Själland). Det överordnade syftet med Framtidens Belysning är att på uppdrag av Region Skåne lyfta fram och sprida kunskap inom olika aspekter av belysning.

Den nyinvigda avdelningen på neonatal i Helsingborg har skapat stort nationellt intresse och har också uppmärksammats internationellt, från bland andra ledande ljusforskningscentra som John Hopkins Institutet och Light Research Centre i USA. Det finns två övergripande mål med projektet. Dels att skapa en hälsosam ljusmiljö som är anpassad till barnens, föräldrarnas och personalens behov och dels att utvärdera, omsätta och sprida resultaten till andra delar av vårdkedjan.

Intelligenta ljuslösningar ger fördelar
En av medarbetarna på Neonatal i Helsingborg heter Annette Velin, och hon arbetar som barnsköterska på Neonatal sedan 30 år tillbaka. Anette kom tidigt med i projektet och berättar utifrån sin erfarenhet om utmaningarna på en avdelning för för tidigt födda barn. Anette ser många fördelar med vad det här projektet kan leda till.

– Tidigare studier visar att den här typen av insatser kan göra miljön mer behaglig så att barn och föräldrar kan spendera ännu mer tid tillsammans. Det kan också leda till kortare vårdtid, att barnet växer bättre, mår bättre och har kortare behov av andningshjälp och syrgas. Får vi positiv respons från det här projektet kan det sprida sig, jag har fått nyfiket intresse från andra neonatal och barnavdelningar.

Enligt önskemål från personalen och förslag från armatur- och styrsystemsleverantören BrainLit så inreddes även ett ljusduschrum. Denna ljusdusch används framförallt under natten och låter personalen tillbringa ca 15 minuter i rummet framåt småtimmarna. Ljusduschen ger en boost så att man kan jobba lite till. Genom att förbättra hälsa och produktivitet hos nattarbetare så kommer neonatalavdelningen att bli en ännu mer attraktiv arbetsplats med friskare och mer välmående personal.

Ljusare framtid
Här ser vi hur ett spännande samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig  sektorn växer fram med flera positiva effekter. Det handlar bland annat om potentiellt kortare vårdtid samt välbefinnande för både patienter, anhöriga och personal.  Det ska bli spännande att se hur resultaten från det här projektet kan spridas framöver.

Läs mer om projektet:
Helsingborgs dagblad 180319: Nu slipper för tidigt födda ögonbindel

Lokaltidningen Helsingborg 180316: Jubel över nya lokaler för neonatal

Åsa Moum, Moum Design AB, och Moa Pauhlson, WSP, har tagit fram en rapport från EU-projektet i samarbetet med Region Skåne och Helsingborgs lasaretts neonatalavdelning. Läs rapporten här (pdf)

Author:

Maria Edgren

Project coordinator Lighting Metropolis, Framtidens ljus maria.edgren@innovationskane.com

Categorized:

2019.06.25

The Future of Mobility – AI, 5G, connectivity and much more.

2019.06.14

Personliga hälsodata skapar möjligheter för skräddarsydd vård

2019.06.04

Vården digitaliseras – goda exempel från Norden

2019.05.29

In pictures: HealthTech Nordic’s strong presence at Vitalis 2019

2019.05.14

Horizon 2020; an overview for entrepreneurs

2019.05.13

Stort internationellt intresse för elvägar – en spaning från Frankfurt

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2019.03.28

Startup lessons worth sharing

2019.01.24

eHealth Award prisar svenska startups i e-hälsobranschen

2018.12.03

Spaning från Medica – Lösningar allt mer mjukvarudrivna

2018.11.29

Gränsöverskridande satsning på psykisk hälsa för unga

2018.11.20

Ljusets dag

I give my consent to Innovation Skåne to store my e-mail address in order to send information that I’ve choosen to subscribe to. The information will not be used for any other purpose. Read more in Innovation Skåne’s privacy policy.