Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.05.13

Stort internationellt intresse för elvägar – en spaning från Frankfurt

Innovation Skåne deltog i den tredje internationella konferensen för elektriska vägsystem, som ägde rum i Frankfurt den 7:e och 8:e maj i år. Ett av årets fokusområden var de tyska demonstrationerna av elektrifiering av vägar med hjälp av luftledningar. Till exempel visades ELISA-projektet upp – en en mil lång teststräcka som byggts upp utanför Frankfurt. Det är tydligt att allt fler ser att elvägar, eller Electric Road Systems, har potential att revolutionera transportsektorn. Konferensen hade dubbelt så många deltagare i jämförelse med föregående år och från att detta tidigare främst varit en svensk-tysk angelägenhet kom nu deltagarna från 16 länder.

I Tyskland är den tunga trafiken och frakt av gods en stor utmaning, och ambitionen att införa luftledningar i stor skala som standard för tunga fordon var påtaglig under konferensen. Men det fanns även representanter från Honda, Electreon, Elways, Elonroad, Ahlstom, Volvo med flera, som alla representerar olika typer av markbunda laddningssystem – system som också möjliggör laddning av fler typer av fordon.

Konferensen bjöd på en spännande atmosfär med olika konkurrerande lösningar och viljan att driva utvecklingen och införandet av teknikerna framåt var tydlig. Spännande exempel utöver Elonroad-tekniken, som ska testas i Lund av vårt skånska konsortium Elväg Syd, var Hondas system för laddning från sidan av mycket snabba fordon (upp till 200 km i timmen) och det induktiva systemet från Electreon som kommer att testas på Gotland.

Det var tydligt att konferensens värdland Tyskland primärt driver på utvecklingen mot tågliknande system för Autobahn och för den tunga fordonstrafiken medan flera andra länder fokuserar på helhetslösningar och system som inkluderar laddning av mindre fordon, till exempel personbilar. Representanter från Kina och Indien informerade om de enorma infrastruktursatsningar som pågår och om skiftande förutsättningar för fordonsflottorna. I Kina betraktar man elvägar som en del av utvecklingen mot smarta städer och har stort fokus på kombinationen med 5G och AI, där tekniken för distribution av el är en delkomponent, och där det är minst lika viktigt att vägen är intelligent och kan kommunicera med fordon och omgivning, som att strömmen levereras.

Elväg Syd-projektets betydelse blev tydlig och det framstod klart hur viktigt projektet är för utvecklingen av elvägs-system som lösning på utsläppen från rullande fordon – även på en internationell nivå.

Lund kommer att behöva förbereda sig för många internationella besökare!

Om Elväg Syd
Konsortier Elväg Syd, projektlett av Innovation Skåne, har fått i uppdrag av Trafikverket att anlägga en demonstration av elvägsteknik i stadsmiljö tillämpad på i första hand en stadsbuss. En sträcka på Getingevägen i Lund kommer att beläggas med två olika varianter av samma elvägsteknik. Elvägen börjar byggas första kvartalet 2020 och hela projektet kommer att pågå under tre års tid.

Konsortiet Elväg Syd består av Innovation Skåne AB, Elonroad, Lunds tekniska högskola, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun/Future by Lund, Ramboll AB, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB samt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI.

Author:

Per Löfberg

Projektledare Elväg Syd per.lofberg@innovationskane.com

Categorized:

2019.09.19

Southern Sweden – tillsammans för ett starkt nordiskt innovationsekosystem

2019.06.25

The Future of Mobility – AI, 5G, connectivity and much more.

2019.06.14

Personliga hälsodata skapar möjligheter för skräddarsydd vård

2019.06.04

Vården digitaliseras – goda exempel från Norden

2019.05.29

In pictures: HealthTech Nordic’s strong presence at Vitalis 2019

2019.05.14

Horizon 2020; an overview for entrepreneurs

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2019.03.28

Startup lessons worth sharing

2019.01.24

eHealth Award prisar svenska startups i e-hälsobranschen

2018.12.03

Spaning från Medica – Lösningar allt mer mjukvarudrivna

2018.11.29

Gränsöverskridande satsning på psykisk hälsa för unga

2018.11.20

Ljusets dag

I give my consent to Innovation Skåne to store my e-mail address in order to send information that I’ve choosen to subscribe to. The information will not be used for any other purpose. Read more in Innovation Skåne’s privacy policy.