Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2017.10.10

Tjänstedesign för en mer digitaliserad mödrahälsovård

Har du någonsin upplevt att du haft superkrafter? Det är känslan av att allting är möjligt, stjärnorna verkar ställa upp sig på rad och du är… Vet du vad? Den upplevelsen kan faktiskt designas. När du använder en digital tjänst eller lösning som förbättrar dina förmågor, då känns det som att du fått superkrafter.                                                                                                                          
– Unicorn Titans 

I projektet ”En mer digitaliserad mödrahälsovård” hoppas vi kunna närma oss den beskrivna upplevelsen av superkrafter! 

Torsdagen den femte oktober hölls en workshop där vi utifrån metoden tjänstedesign tittade närmare på digitaliseringens möjligheter för barnmorskor i deras dagliga arbete med gravida. I fokus för digitaliseringsprocessen står tillgänglighet, trygghet, patientsäkerhet, hälsopromotion och personcentrerat omhändertagande. 

Workshopen faciliterades av företaget Unicorn Titans som har stor erfarenhet av att arbeta med företag som vill digitalisera sina tjänster. På plats fanns drygt 15 barnmorskor och några personer från projektgrupp och IT-avdelningen i Region Skåne. Barnmorskorna kom både från privata och offentliga aktörer. 

Energin i rummet nådde sin topp när gruppen tog sig an uppgiften att beskriva vad som sker under mötena mellan blivande föräldrar och barnmorskan under graviditetens 40 veckor. När detta var klart tittade vi vidare på hur vi skulle kunna arbeta mer digitaliserat i denna process. Idéerna var många och kreativiteten stor.  

Projektet leds av Innovation Skåne tillsammans med Region Skånes kunskapscentrum för kvinnohälsa och avdelningen för digitalisering och IT. Projektet arbetar nära de olika digitaliseringsprojekt som är på gång i Region Skåne, bland annat arbetet med ett nytt journalsystem. 

 

 

 

 

Author:

Maria Bjerstam

Maria Bjerstam

Innovationsledare Innovation Management

Categorized:

2019.05.14

Protected: Horizon 2020; an overview for entrepreneurs

2019.05.13

Stort internationellt intresse för elvägar – en spaning från Frankfurt

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2019.03.28

Startup lessons worth sharing

2019.01.24

eHealth Award prisar svenska startups i e-hälsobranschen

2018.12.03

Spaning från Medica – Lösningar allt mer mjukvarudrivna

2018.11.29

Gränsöverskridande satsning på psykisk hälsa för unga

2018.11.20

Ljusets dag

2018.11.15

Artificial Intelligence & FoodTech in Skåne

2018.10.26

Investors looking for impact unicorns at HealthTech Nordic Investor Forum

2018.09.13

Prissättning för tillväxt

2018.07.06

Technology scouting report from Almedalen

I give my consent to Innovation Skåne to store my e-mail address in order to send information that I’ve choosen to subscribe to. The information will not be used for any other purpose. Read more in Innovation Skåne’s privacy policy.