Innovation Skåne

Innovation genom Region Skåne

Är du anställd i Region Skåne och har en idé om en lovande produkt eller tjänst? Kom till oss och berätta hur du tycker att din idé kan förbättra eller effektivisera – antingen i Region Skåne eller på andra arbetsplatser i världen.

Om vi bedömer att idén är en lösning på ett vanligt problem och kan göra nytta, har chans att locka köpare och att vi dessutom är rätt part för att utveckla idén gör vi allt vi kan för att förverkliga den! Vi har väl beprövade metoder och juridiskt kunnande för att patentera, labba, testa och utveckla idén tillsammans med dig.

Region Skåne investerar i vår tid och ofta i externa kostnader för att vi ska kunna utveckla din idé. Om vi hittar en köpare efter att vi konstaterat att produkten eller tjänsten fungerar, delar du och vi lika på intäkterna från försäljningen, efter att de investerade resurserna räknats av. Vår del går alltså tillbaka till Region Skåne. Läs gärna mer om hur vi jobbar med din idé.

Vill du driva din idé på egen hand? Kontakta oss för att diskutera om ett fribrev kan vara aktuellt i ditt fall. Fribrevet undertecknas av regiondirektören och ger dig full rätt till idén.

Skicka in din idé här

Är du intresserad av att starta en egen klinik? Läs mer om entreprenörskap i vård och omsorg.
Är du klinikchef och behöver projektledningsstöd? Läs mer om förbättringsprojekt i vården.
Är du patient, brukare eller närstående och har en idé om en produkt eller tjänst? Läs mer här.

Kommersiella partners sökes

Innovation Skåne utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare mot nya produkter. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkterna. I slutfasen av vårt arbete söker vi istället kontakt med kommersiella partners, privata företag som på affärsmässiga grunder vill ta produkten till marknaden. Är ditt företag en möjlig partner för något av våra aktuella projekt?

Lösningar som söker kommersiella partners

Lösningar på tekniska utmaningar sökes

Är du en problemlösare, uppfinnare eller har erfarenhet av att lösa tekniska utmaningar? Innovation Skåne behöver din hjälp för att lösa tekniska utmaningar inom hälso- och sjukvården.

Tekniska utmaningar som söker problemlösare

I siffror

33

Bara hälso- och sjukvården i Region Skåne omsätter 33 miljarder svenska kronor.

30.000

Nya lösningar växer ofta fram i vardagen nära problemen och utmaningarna. Det innebär att alla 30.000 medarbetare är viktiga resurser i Region Skånes innovationsarbete.

Hjälpmedlet för att svälja tabletter

Många upplever svårigheter eller obehag av att svälja medicintabletter. Men nu finns snart ett smart hjälpmedel som underlättar när sväljreflexen ställer till det, prototypen är patentsökt och på väg mot marknaden. Många äldre, barn och personer med…

Koppen som förenklar vid titthålsoperationer

Bättre bildkvalitet och enklare och snabbare att använda. Fördelarna med den nya sterila vitbalanseringskoppen är många. – Jag tog kontakt med Innovation Skåne, som tillsammans med mig och ett annat företag har tagit fram en engångsprodukt som…

Diktatmattan som ger möjlighet till en varierad arbetsställning

Zara Strandh arbetar som medicinsk sekreterare inom Region Skåne och kom på idén om en diktatmatta som ger möjlighet till en varierad arbetsställning under arbetsdagen. Idén har utvecklats i samarbete med Innovation Skåne. Se filmen om Zaras…

Idén som ska göra det lätt att pricka rätt

Av flera anledningar är det inte alltid lätt att pricka rätt. I arbetsvardagen i Region Skåne har idén om ett hjälpmedel för patienter, framförallt män, växt fram som ska underlätta när de sitter ner och kissar så…

Ett bekvämt och hygieniskt fodral

Tillsammans med Innovation Skåne har Claudia Andersson utvecklat ett fodral som samlar slangar och kranar från CVK. Fodralet ska underlätta för patienter och vårdpersonal och minska risken för tryckskador. Claudia Andersson är undersköterska på hjärtintensivvårdsavdelningen på Skånes…

Omtanke och respekt vid livets slut

Livets slut väcker starka känslor och engagerar. Ett värdigt slut för den avlidne och omtanke och respekt om de närstående är av största vikt och grundläggande i sjukvården. Nu har två idéer från medarbetare i Region Skåne…

Idé lämnade avtryck

En korridor på lasarettet i Helsingborg behövde renoveras. Det blev startskottet på resan som gjorde operationssköterskan Marie Avinder till innovatör. I samarbete med företaget Jafo och Innovation Skåne utvecklade hon en skotvätt som idag förbättrar hygienen i…

Lakanet som förenklar patientlyft

  En enkel och genial idé som underlättar vården för både patienter och vårdpersonal. – Idén är genial och underlättar för alla i operationssalen. Den underlättar för vårdpersonalen och den underlättar för patienten. Dessutom tillför den helt…

Inkontinensskydd anpassade för män

Hjälpmedel som stärker patienternas självständighet och självförtroende är viktigt. Därför har undersköterskan Aynur Sabir tillsammans med Innovation Skåne utvecklat en ny typ av inkontinensskydd speciellt anpassat för män som leder till mindre läckage, enklare byten och minskad…

Enklare upptäcka alkoholmissbruk

Kunskap om patienters hälsa över tid kan ge bättre vård. Därför har Anders Andersson och Anders Isaksson i samarbete med Innovation Skåne utvecklat en ny idé för att identifiera alkoholmissbruk över tid. Möjligheterna har funnits innan, men…

Ett skarpt reseintyg för personer med diabetes

Upprepade utskrifter kan ge upphov till nya innovationer. Diabetessjuksköterskan Josefine Bjärnlycke tyckte att intygen som personer med diabetes behöver ha vid utlandsresa för att styrka att de har insulin och hjälpmedel med sig borde vara smartare. Tillsammans…

Kontakta mig med din idé!