Innovation Skåne

Innovativa anställda i Region Skåne

Är du anställd i Region Skåne och har en idé om en lovande produkt eller tjänst? Skicka in den till oss och berätta hur din idé kan förbättra sjukvården – i Region Skåne eller på andra platser i världen.

Vi utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare mot nya innovativa lösningar. Om vi bedömer att din idé gör nytta, löser ett vanligt problem, har kommersiell potential och om vi är rätt part för att utveckla idén gör vi allt vi kan för att förverkliga den. Vi har väl beprövade metoder och juridiskt kunnande för att patentera, labba, testa och utveckla idén tillsammans med dig. Läs gärna mer om hur vi arbetar med din idé.

Region Skåne investerar i vår tid för att vi ska kunna utveckla din idé. Om vi hittar en kommersiell partner som vill köpa produkten eller tjänsten efter att vi konstaterat att den fungerar, delar du och vi lika på intäkterna från försäljningen, efter att de investerade resurserna räknats av. Vår del går alltså tillbaka till Region Skåne.

Skicka in din idé här

Vill du utveckla din idé på egen hand? Kontakta oss för att få ett fribrev som ger dig fulla rättigheter till idén. Fribrevet undertecknas av regiondirektören.

Vi besöker gärna din arbetsplats för att berätta hur du och dina kollegor kan ta hjälp av Innovation Skåne för att förverkliga en idé. Kontakta oss för att boka ett möte, du hittar våra kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Om du är intresserad av att starta en egen klinik så läs mer om entreprenörskap i vård och omsorg här.

Kommersiella partners sökes

Innovation Skåne utvecklar idéer från Region Skånes medarbetare mot nya produkter. Men vi slututvecklar, marknadsför eller säljer inte produkterna. I slutfasen av vårt arbete söker vi istället kontakt med kommersiella partners, privata företag som på affärsmässiga grunder vill ta produkten till marknaden. Är ditt företag en möjlig partner för något av våra aktuella projekt?

Lösningar som söker kommersiella partners

Lösningar på tekniska utmaningar sökes

Är du en problemlösare, uppfinnare eller har erfarenhet av att lösa tekniska utmaningar? Innovation Skåne behöver din hjälp för att lösa tekniska utmaningar inom hälso- och sjukvården.

Tekniska utmaningar som söker problemlösare

I siffror

33

Hälso- och sjukvården i Region Skåne omsätter 33 miljarder kronor.

34.000

Nya lösningar växer ofta fram i vardagen nära problemen och utmaningarna. Det innebär att alla 34.000 medarbetare är viktiga resurser i Region Skånes innovationsarbete.

 

Följ vårt arbete

Några idéer som blev verklighet

Patientens komfort i fokus för nytt CVK-skydd

CVK komfortskydd är en ny produkt som samlar slangar och kranar från centrala venkatetrar (CVK) och som kan förbättra patientens vårdupplevelse. Produktidén kom från en undersköterska i Region Skåne.  – Många patienter upplever obehag av CVK:n för…

Säkerhetshängaren som skapar tryggare miljöer

Arbetsgivarens önskan om en säkrare gardinhängare gav Torbjörn Britz idéen till en ny produkt som bland annat kan minska antalet suicider genom strangulering i psykiatrin. Torbjörn Britz arbetar idag som katastrofkoordinator och informationssäkerhetsansvarig för förvaltningen Skånevård Sund….

Koppen som förenklar vid titthålsoperationer

Bättre bildkvalitet och enklare och snabbare att använda. Fördelarna med den nya sterila vitbalanseringskoppen är många. – Jag tog kontakt med Innovation Skåne, som tillsammans med mig och ett annat företag har tagit fram en engångsprodukt som…

Diktatmattan som ger varierad arbetsställning

En diktatmatta, inspirerad av de elektroniska dansmattorna, ger möjlighet till en varierad arbetsställning under arbetsdagen.  – Det är ett dynamiskt arbetsredskap. Jag kan stå på den, jag kan skriva mina diktat som åkarna dikterat. Samtidigt så är…

Lakanet som förenklar patientlyft

En enkel och genial idé som underlättar vården för både patienter och vårdpersonal. – Idén är genial och underlättar för alla i operationssalen. Den underlättar för vårdpersonalen och den underlättar för patienten. Dessutom tillför den helt nya…

Enklare upptäcka alkoholmissbruk

Kunskap om patienters hälsa över tid kan ge bättre vård. Därför har Anders Andersson och Anders Isaksson i samarbete med Innovation Skåne utvecklat en ny idé för att identifiera alkoholmissbruk över tid. Möjligheterna har funnits innan, men…

Hållbart reseintyg för diabetiker

Upprepade utskrifter kan ge upphov till nya innovationer. Diabetessjuksköterskan Josefine Bjärnlycke tyckte att intygen som personer med diabetes behöver ha vid utlandsresa för att styrka att de har insulin och hjälpmedel med sig borde vara smartare. Tillsammans…

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.