Innovation Skåne

Blogpost: Ministerbesök till Helsingborgs sjukhus nya ljusmiljö

2018-04-09 | Innovationsmotor

Läs vår projektkoordinator Maria Edgrens blog om hur intelligenta ljuslösningar ger fördelar för patienter, anhöriga och personal på nyöppnade neonatal i Helsingborg: www.innovationskane.com/blog/ministerbesok-till-helsingborgs-sjukhus-nya-ljusmiljo