Innovation Skåne

Business Incubation 2020

Business Incubation 2020 är ett projekt som stöttar inkubation i Södra Sverige genom samverkan inom innovationssystemet och med etablerat näringsliv. Innovation Skåne tog initiativet till det här projektet för att säkerställa att vi drar nytta av varandras styrkor och specialistkompetens. Genom samverkan och olika aktiviteter blir vi ett ännu vassare innovationssystem och attrahera ännu fler entreprenörer.

Projektpartners: Blekinge Business Incubator, Ideon innovation, Innovation Skåne, Lund Life Science Incubator, Krinova Science Park, MINC, Region Skåne och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Alla projektpartners delar på ansvar och aktiviteter för att uppfylla projektmålen: 300 nya heltidstjänster och stöd till 275 entreprenörer, fler som väljer att satsa på entreprenörskap, fler utrikesfödda och kvinnor blir entreprenörer, fler entreprenörer får stöd av inkubationssystemet, öka tempot i utvecklingen av startups genom samarbete med etablerat näringsliv, fler internationella affärer och effektivare inkubation. Projektet pågår till 2018.

Vi välkomnar dig som är eller vill bli entreprenör, eller representerar industrin, att ta del av de möjligheter som projektet ger.

I siffror

300

nya heltidsjobb ska skapas

275

fler entreprenörer som får hjälp av innovationssystemet

InnoSkane_Logotyper_A_SV

Projektledare

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.