Innovation Skåne

Enklare upptäcka alkoholmissbruk

Kunskap om patienters hälsa över tid kan ge bättre vård. Därför har Anders Andersson och Anders Isaksson i samarbete med Innovation Skåne utvecklat en ny idé för att identifiera alkoholmissbruk över tid. Möjligheterna har funnits innan, men nya metoder kan gör analyserna enklare och mer tillgängliga.

1983 upptäcktes de så kallade PEth-molekylerna som endast bildas i samband med alkoholförtäring. Det innebär bland annat att forskare kunde utveckla analysmetoder för att upptäcka regelbunden alkoholkonsumtion. Med analyserna kan vården idag lättare upptäcka alkoholrelaterade orsaker till patienters symptom och sjukdomar.

– Sedan PEth introducerades i vården har antalet analyser ökat med 20 till 30 procent per år, bara i Skåne. Det betyder att vårdpersonal i fler fall får tillgång till mer objektiv kunskap om patienten och därmed bättre kan förstå symtomen och sätta in rätt behandling tidigare, berättar Anders Isaksson som är docent på Labmedicin Skåne.

Ett inspirerande samarbete

Goda idéer växer ofta fram i gott sällskap. När PEth-molekylen upptäcktes arbetade redan den analytiska kemisten Anders Andersson med Anders Isaksson på Labmedicin Skåne i Lund. De intresserade sig för PEth tidigt, men det skulle ta ungefär 20 år efter molekylernas upptäckt innan de tillsammans började utveckla analysmetoderna. Vid det laget hade de sedan länge ett bra samarbetsklimat för att kläcka idéer i dialogform berättar Anders Andersson.

– Det är viktigt att ha någon att spela sina idéer mot.

Nya analysmetoder växer fram

Tillsammans började Anders och Anders utveckla metoder som förenklade hanteringen av PEth-analyserna. Tanken var att hitta effektivare metoder som kunde göras tillgängliga för fler lab. Något som i sin tur kan innebära mindre lidande för patienter, effektivare vård och minskade kostnader för samhället.

– Vi hade en idé om vad vi ville göra, men det krävdes mer tid och pengar för att komma vidare, berättar Anders Andersson.

Tillsammans med Innovation Skåne

När Anders och Anders kom i kontakt med Innovation Skåne och berättade om sina idéer tog snart ett samarbete fart.

– Det var fantastiskt. Vi fick snabbt stöd med allt runt om. Vi har stått på labben. Det är det vi kan och det är där vi trivs. Inom patentområdet var vi däremot noviser, säger Anders Andersson.

Innovation Skåne har också kunnat bidra med stöd i utvecklingsarbetet.

– För att utveckla våra metoder har vi behövt vissa skräddarsydda substanser, men ingen av oss är organisk kemist. Den biten har vi däremot fått hjälp med från Innovation Skåne, berättar Anders Isaksson.

I samarbete med Innovation Skåne har de idag utvecklat och sökt ett flertal patent på bland annat förbättrade analytiska metoder för att identifiera riskabel alkoholkonsumtion.

Fortsättningen

Redhot Diagnostics har köpt rättigheterna till patenten. Målet är att vidareutveckla metoderna och snabbt få fram en produkt som kan användas, främst i vården men eventuellt även inom andra områden.

– Det är kul att den nu utvecklas och sprids så att det kommer fler till nytta, säger Anders Isaksson.

Information

Epostadress:

david.wensbo@innovationskane.com

Tel:

+46 707 494 919

URL:

Kontaktperson:

Innovation Manager, David Wensbo

– Det var fantastiskt. Vi fick snabbt stöd med allt runt om.