Innovation Skåne

Inkontinensskydd anpassade för män

Hjälpmedel som stärker patienternas självständighet och självförtroende är viktigt. Därför har undersköterskan Aynur Sabir tillsammans med Innovation Skåne utvecklat en ny typ av inkontinensskydd speciellt anpassat för män som leder till mindre läckage, enklare byten och minskad risk för trycksår.

Aynur Sabir arbetar som är undersköterska på Helsingborgs lasarett. Hon har vårdat många patienter som är sängliggande och funktionsnedsatta till följd av stroke och en stor del av dem har problem med urinkontinens.

– Kvinnor och mäns anatomi är olika och det är en utmaning med inkontinensskydd för män då det ofta rinner utanför, förklara Aynur.

Att ha form- och funktionsriktiga hjälpmedel när patienterna ska orientera sig utifrån de nya förutsättningar som en sjukdom bidragit till är viktigt.

– Rätt hjälpmedel ökar patienternas självständighet och stärker deras självförtroende som är så betydelsefullt, säger Aynur.

Första steget

Aynur som har en bakgrund som operationssköterska och kemi- och biologilärare i hemlandet Azerbajdzjan samt lång erfarenhet från vård i flera länder, började se sig om efter en lösning som var anpassad till männens behov.

– Jag hittade ingen tillgänglig lösning så istället började jag att vika och använda olika tillägg i blöjan för att underlätta för patienterna, berättar Aynur.

Därifrån har Aynur utvecklat och förfinat idén under cirka 4 år.

Mötet med Innovation Skåne

Aynur skickade in sin idé till Innovation Skåne, eller egentligen var det fyra idéer i en.

– Innovation Skåne har hjälpt mig att konkretisera idéerna och fyra idéer har blivit till en idé. Innovation Skåne har även varit en stor tillgång i patentansökan och i att hitta en aktör med intresse att utveckla idén och göra den tillgänglig på marknaden, säger Aynur.

Fortsättningen

Patenträttigheterna har överlåtits till OneMed som satsar på att utveckla produkten med målet att nå den kommersiella marknaden. Enligt ingått avtal med OneMed får Innovation Skåne ta del av framtida vinst. Som alltid delar Innovation Skåne vinsten lika med idégivaren.

– Mitt mål är att idén blir tillgänglig för alla att använda. Det skulle vara fantastiskt för män som lider av urinkontinens och underlätta för vårdpersonal. Avtalet med OneMed är ett stort steg framåt för att nå målet, säger Aynur.

Information

Epostadress:

carina.johansson@innovationskane.com

Tel:

+46 701 491 555

URL:

Kontaktperson:

Carina Johansson

– Innovation Skåne har även varit en stor tillgång i patentansökan och i att hitta en aktör med intresse att utveckla idén och göra den tillgänglig på marknaden.