Innovation Skåne

De köpte ut den verksamhet de själva byggt upp

Barnmorskorna Elisabet Calais och Kristina Wahlstedt köpte ut den verksamhet som de själva byggt upp.

Admira Kvinnohälsa, en ackrediterad barnmorskemottagning, startades i Lund av en privat vårdkoncern som bedriver specialistvård. Elisabet och Kristina byggde som anställda upp och drev mottagningen fram till början av 2017 då de fick möjlighet att köpa loss verksamheten.

Att driva eget

De startade då bolag, tog över ackrediteringen och fortsatte verksamheten i egen regi. Det var på ett sätt ett stort steg för Elisabet och Kristina men på samma gång inte. De skulle nu stå på egna ben men hade samtidigt ”drillats” i den vårdkoncern de kom ifrån. De kunde både verksamheten och hur man behöver tänka som egen företagare.

– Men innan vi drog igång satte vi oss ner och gjorde upp ett kompanjonavtal. Vi gick igenom allehanda frågor kring att driva eget och insåg hur oerhört viktigt detta var, säger Elisabet och Kristina.

Inflöde av kunder

Nästa milstolpe kom i juni samma år då verksamheten flyttade till nya fina lokaler i centrala Lund, nära en vårdcentral som de redan hade ett visst samarbete med.

Trots att de hade med sig ett kundunderlag vid starten ville de snabbt göra sig kända på den nya adressen. De skaffade en ny logotype för Admira Kvinnohälsa, gjorde om hemsidan, marknadsförde sig i sociala medier och delade ut flyers.

De hade inte behövt vara oroliga för det nya läget gav dem snabbt ett bra inflöde av kunder.

Arbetsgivarrollen en utmaning 

Elisabet och Kristina kände viss vånda inför arbetsgivarrollen och vad det skulle innebära att ha anställd personal. Det handlade inte bara om formalia utan lika mycket om nya roller där de ska leda anställda, genomföra medarbetarsamtal och så vidare.

Nu har Admira två barnmorskor anställda, Elisabet och Kristina delar på ledarskapet och säger med ”en mun” att det fungerat lätt och bra för dem att bli arbetsgivare.

– Vi har tecknat hängavtal med Vårdförbundet och det kan vi rekommendera. Vi har fått god hjälp av dem när det gäller praktiska frågor som anställningsavtal och liknande, säger Elisabet.

– De ”mjuka” frågorna lägger vi också stor vikt vid, skjuter Kristina in. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och vi har ett policydokument som nya medarbetare får ta del av redan vid rekryteringen.

Ser framåt efter lyckad start 

När det första året som egna företagare var avklarat började de känna sig trygga i att verksamheten fungerar och att ekonomin håller.

– Tack vare att vi hade en upparbetad kundstock med oss vid starten och att det sedan fortsatt med ett bra flöde in med nya kunder har vi kunnat ta ut en marknadsmässig lön, säger Elisabet.

– Vi arbetar idag 80 % kliniskt och har varsin dag i veckan till administration och annat som hänger ihop med företagandet, säger Kristina.

Kristina är verksamhetschef och alltså den som gentemot Region Skåne ansvarar för vårdfrågorna medan Elisabet har rollen som VD och svarar för driften av företaget. Idag har de landat när det gäller det löpande arbetet och har till och med börjat tänka framåt.

– Vi vill utveckla klimakterierådgivningen och starta grupper som vi kan hålla kurser med och vi skulle vilja utveckla amningshjälpen i föräldragrupperna, berättar Kristina och Elisabet.

Rådgivning och mentorskap hos Innovation Skåne

Elisabet och Kristina har kontakt med Ann-Sofie Frey, Innovation Skånes affärsrådgivare med specialkompetens inom just vårdentreprenörskap, sedan ett par år tillbaka.

– Vi har fått konkret affärsrådgivning men också ett mentorskap som gjort att vi reflekterat och kommit vidare på ett bra sätt med våra planer, säger de. Att få träffa en rådgivare som har kunskap om vårdområdet och hur Region Skåne arbetar har betytt mycket för oss.

Hos Innovation Skåne kan privata vårdgivare få kostnadsfri affärsrådgivning kring företagets fortsatta utveckling. Innovation Skåne har även ett stort nätverk av aktörer och företagare som man kan förmedla erfarenhet och kompetens ur.

Läs mer om hur Innovation Skåne arbetar med affärsrådgivning till vårdentreprenörer

FAKTA: ACKREDITERING

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett så kallat valfrihetssystem.

Läs om LOV på Valfrihetswebben

Läs om Region Skånes hälso- och vårdval enligt LOV

Information

Epostadress:

info@admira.se

Tel:

+46 46 30 30 90

URL:

http://admira.se

Kontaktperson:

Kristina Wahlstedt och Elisabet Calais

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.