Innovation Skåne

Chans att söka finansiellt stöd på upp till 60 000 euro för hälsoinnovationer

2018-03-09 | Innovationsmotor

Cross4Health har öppnat sin utlysning med möjlighet för företag att söka innovationsstöd.


Läs mer på www.innovationskane.com/sv/cross4health eller Cross4Healths webbplats.

Sista dag för ansökan är 16 maj.

Vad är Cross4Health?
Cross4Health är ett sektorsövergripande utvecklingsprojekt inom flygindustri, mobilindustri, energi och bioteknik samt medicinsk teknik för att skapa innovativa lösningar, affärsmodeller och arbetsflöden som förbättrar patientcentrerad och individanpassad vård.

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.