Innovation Skåne

Coze – en digital hälsofrämjande följeslagare

2019-03-20 | Innovationsmotor

Innovation Skåne stödjer ett innovationsprojekt som utvecklar preventiva tjänster för ungas psykiska hälsa. En av aktiviteterna har resulterat i konceptet Coze, som är en digital hälsofrämjande följeslagare. I grunden är det en chattbot som kan lära sig användarnas unika känslor och ge dem stöd. Tanken är att barn och tonåringar, när som helst, ska kunna prata med Coze i en säker miljö.

Processen med att utveckla Coze har involverat ungdomar och vuxna på lika villkor i en designprocess. Nästa steg är att omvandla konceptet till en digital applikation och en första prototyp förväntas vara klar 2019.

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.