Innovation Skåne

Innovation Skåne ny strategisk partner i danska klusterorganisationen Gate 21

2018-11-21 | Innovationsmotor

Innovation Skåne, det regionala innovationsbolaget i Skåne, är ny strategisk partner i danska Gate 21. Partnerskapet lägger grunden för ett stärkt samarbete kring innovations- och tillväxtprojekt i Greater Copenhagen.

Gate 21 är en medlemsorganisation som består av 90 regioner, kommuner, företag och vetenskapliga institutioner, främst på den danska sidan. Innovation Skåne och Gate 21 har sedan tidigare samarbete i projekt inom mobilitet och belysning. Genom det nya partnerskapet läggs nu grunden för fler framtida satsningar.

– Genom Gate 21 får vi en stark dansk partner med en bred projektportfölj inom till exempel hållbar tillväxt, smarta städer och mobilitet. Det är ett mycket positivt partnerskap där respektive organisations kompetenser stärker varandra, till exempel Gate 21:s erfarenhet inom hållbarhet och grön omställning och Innovation Skånes erfarenhet av tillväxtprojekt, säger Joakim Nelson, vd på Innovation Skåne.

Innovation Skåne arbetar, liksom Gate 21, med att föra samman offentlig sektor med privat näringsliv för hållbar tillväxt och samhällsnytta, till exempel genom att koppla samman offentliga aktörer, akademi, etablerat näringsliv och uppstartsbolag i innovationsprojekt. 

– Vi är mycket glada över att ha ingått ett partnerskap med Innovation Skåne. Detta kommer att stärka vår förmåga att arbeta med innovation över sundet. Vi har redan ett nära samarbete med Innovation Skåne i projekten Lighting Metropolis och Future Intelligent Mobility i Greater Copenhagen, och vi ser fram emot att utöka detta genom partnerskapet, säger Poul Erik Lauridsen, vd på Gate 21.

Om Innovation Skåne

Innovation Skåne AB är det regionala innovationsbolaget. Vi bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Vi bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Vi är ett av Region Skåne helägt bolag. Besök innovationskane.com för mer information.

Om Gate 21

Gate 21 är ett partnerskap mellan regioner, kommuner, företag och vetenskapsinstitutioner i Greater Copenhagen. Gate 21:s vision är att bidra till att göra Greater Copenhagen till världens ledande region för grön omställning och tillväxt. Besök www.gate21.dk för mer information.

 

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.