Innovation Skåne

Innovationsledning i Region Skåne

Innovation Skånes innovationsledning arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdens verksamheter för att skapa värde för patienter och medarbetare genom innovation. Det kan innebära att utforska både nya arbetsprocesser och hur ny innovativ teknik kan användas i vården.

För dig som ser ett behov av hur vården kan bli bättre, erbjuder Innovation Skåne projekt- och processledningsstöd vid förändringsprojekt. Det kan ske på många olika sätt. I vår verktygslåda finns bland annat tjänstedesign, utbildning i innovationsledning, hur man driver samverkan med externa partners och inte minst omvärldsbevakning. Våra styrkor är djupa kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs och fungerar, hur innovationssystemet är uppbyggt och vårt stora samarbete med både näringsliv och akademi.

Stödet är till för dig som arbetar i, eller driver en verksamhet som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster och som är finansierade av Region Skåne – såväl Region Skånes egna verksamheter för hälso- och sjukvård som privata vårdgivare.

Innovation Skåne är med och stöttar dessa projekt som ägs och finansieras av hälso – och sjukvårdens verksamheter. Låt dig inspireras av de projekt som vi arbetar med för tillfället:

Digitalisering av graviditetsprocessen 

Distansstöd för patienter med KOL och hjärtsvikt

Läkarstöd på distans

Preventiva hälsotjänster för ungas psykiska hälsa

 

 

Dokument

Första innovationshjälpen
En lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer.
Hämta lathunden (pdf)

Verktygslåda för digitalisering
Metodiskt arbete – med patientens och verksamhetens behov i fokus – är en nyckelfaktor för framgång i digitaliseringsprocesser. Verktygslådan är framtagen för ditt stöd i digitaliseringsprocessen.
Hämta verktygslådan (pdf)

Virtuella vårdbesök i primärvården
En slutrapport från 2017 till regiondirektören i Region Skåne om digitala lösningar och digitala vårdbesök.
Hämta rapporten (pdf)

Personcentrerad data och juridik
En delrapport inom SWEPER-projektet
Hämta Rapporten Personcentrerad data och juridik (pdf)

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.