Innovation Skåne

Förbättringar i vården

För dig som är klinikchef kan vi erbjuda projektledningsstöd för förbättringsprojekt genom innovation. Det gäller alla som driver en verksamhet som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster finansierade av regionala medel, både Region Skånes egna verksamheter för hälso- och sjukvård och privata vårdgivare.

Exempel på pågående innovationsprojekt:

Insatser för patienter som frekvent uppsöker akutsjukvård. Projektet genomförs i samarbete med Philips och utgår från problembilden i Hälsostaden Ängelholm.

E-hälsolösningar för kroniker. Initialt har indikationsområdena hjärtsvikt, KOL och IBD identifierats samt den patientgrupp som behandlas med warfarin.

Prevention avseende diabetes 2 för kvinnor med invandrarbakgrund. Projektet genomförs tillsammans med vårdcentraler på Rosengård i Malmö.

Digitalisering och tjänsteutveckling inom mödravården. Projektet genomförs i samarbete med det regionala kompetensnätverket för mödravård.

Fallprevention i sjukhusmiljö. Projektet genomförs som en innovationsupphandling i samverkan med främst geriatrisk avdelning inom SUS.

Nya arbetsformer för akutgeriatriska avdelning. Projektet bidrar initialt till det utvecklingsprojekt inom SUS som ansvarar för uppstart av en ny akut‐geriatriska avdelning inom SUS/Lund.

Cancerdiagnostik. Ett område som kräver en initial samling av behovsägare.

Rapporter

Första innovationshjälpen (lathund)
Första innovationshjälpen är en lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer.
Första innovationshjälpen

Framtidens primärvård
I det Vinnova-finansierade projektet Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering har en framtidsspaning på hur primärvården kan komma att förändras med hjälp av digitala lösningar tagits fram. Läs rapporten En personlig och digital vårdupplevelse – framtidens primärvård

Virtuella vårdbesök i primärvården
– digitala lösningar och digitala vårdbesök
Läs rapporten Virtuella vårdbesök 

Verktygslåda för digitalisering
För att nå framgång i digitaliseringsprocesser behövs metodiskt arbete på olika nivåer – med patientens och verksamhetens behov i fokus. Verktygslådan är framtagen för ditt stöd i digitaliseringsprocessen.
Verktygslåda_för_digitalisering

Kontakta oss