Innovation Skåne

Innovationsledning i Region Skåne

Innovation Skånes innovationsledning stödjer innovationsprojekt i Region Skåne med syftet att skapa bättre tjänster för invånarna genom innovation och externa samarbeten.

För dig som är klinikchef erbjuder Innovation Skåne projektledningsstöd för förbättringsprojekt genom innovation. Stödet är tillgängligt för alla som driver en verksamhet som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster och som är finansierade av regionala medel, både Region Skånes egna verksamheter för hälso- och sjukvård och privata vårdgivare.

Läs mer om pågående innovationsprojekt här.

Dokument

Första innovationshjälpen
En lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer.
Hämta lathunden (pdf)

Verktygslåda för digitalisering
Metodiskt arbete – med patientens och verksamhetens behov i fokus – är en nyckelfaktor för framgång i digitaliseringsprocesser. Verktygslådan är framtagen för ditt stöd i digitaliseringsprocessen.
Hämta verktygslådan (pdf)

Virtuella vårdbesök i primärvården
En slutrapport från 2017 till regiondirektören i Region Skåne om digitala lösningar och digitala vårdbesök.
Hämta rapporten (pdf)

Personcentrerad data och juridik
En delrapport inom SWEPER-projektet
Hämta Rapporten Personcentrerad data och juridik (pdf)

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.