Innovation Skåne

Förbättringar i vården

Innovation Skåne stödjer innovationsprojekt i Region Skåne med syftet att skapa bättre tjänster för invånarna genom innovation och externa samarbeten. Målet är också att bygga Region Skånes innovationsförmåga, öka innovationstakten, vara mer kostnadseffektiva samt stimulera externa samarbeten och kunskapsdelning.

För dig som är klinikchef erbjuder Innovation Skåne projektledningsstöd för förbättringsprojekt genom innovation. Stödet är tillgängligt för alla som driver en verksamhet som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster och som är finansierade av regionala medel, både Region Skånes egna verksamheter för hälso- och sjukvård och privata vårdgivare.

Läs mer om pågående innovationsprojekt här.

Dokument

Första innovationshjälpen
En lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer.
Hämta lathunden

Verktygslåda för digitalisering
Metodiskt arbete – med patientens och verksamhetens behov i fokus – är en nyckelfaktor för framgång i digitaliseringsprocesser. Verktygslådan är framtagen för ditt stöd i digitaliseringsprocessen.
Hämta verktygslådan

Virtuella vårdbesök i primärvården
En slutrapport från 2017 till regiondirektören i Region Skåne om digitala lösningar och digitala vårdbesök.
Hämta rapporten

Kontakta mig för mer information