Innovation Skåne

Innovationsledning i Region Skåne

Innovation Skånes innovationsledning arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdens verksamheter för att skapa värde för patienter och medarbetare genom innovation. Det kan innebära att utforska nya arbetsprocesser såväl som hur ny innovativ teknik kan användas.

Vi erbjuder projekt- och processledningsstöd vid förändringsprojekt. I vår verktygslåda finns bland annat tjänstedesign, utbildning i innovationsledning, hur samverkan drivs med externa partners och omvärldsbevakning. Våra styrkor är djupa kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs och fungerar, hur innovationssystemet är uppbyggt och vårt stora samarbete med både offentliga organisationer, näringsliv och akademi.

Stödet riktar sig till dig som arbetar i Region Skåne och till dig som driver en verksamhet som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster och är finansierade av Region Skåne, alltså såväl Region Skånes egna verksamheter för hälso- och sjukvård som privata vårdgivare.

Verktyg för innovation

Första innovationshjälpen
En lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer.
Hämta lathunden Första innovationshjälpen

Verktygslåda för digitalisering
Metodiskt arbete – med patientens och verksamhetens behov i fokus – är en nyckelfaktor för framgång i digitaliseringsprocesser. Verktygslådan är framtagen för ditt stöd i digitaliseringsprocessen.
Hämta Verktygslåda för digitalisering

Guide för att utveckla lösningar till hälso- och sjukvården
Detta behöver du tänka på innan du börjar utveckla lösningar på egen hand, tillsammans med andra, eller tänker köpa färdiga lösningar, som ska användas inom hälso- och sjukvården.
Hämta Spelplan för bättre utveckling och upphandling, en delrapport inom SWEPER-projektet 

Personcentrerad data och juridik
Mängden hälsodata om varje individ växer snabbt och rätt använd kan den användas för att specialanpassa vården för alla individer, så kallad precisionsmedicin. Rapporten om personcentrerad data och juridiken därtill sammanfattar och diskuterar dess utmaningar för att vägleda framväxten av nya lösningar inom precisionsmedicin och data­behandling.
Hämta rapporten Personcentrerad data och juridik, en delrapport inom SWEPER-projektet

Virtuella vårdbesök i primärvården
En slutrapport från 2017 till regiondirektören i Region Skåne om digitala lösningar och digitala vårdbesök.
Hämta rapporten Virtuella vårdbesök i primärvården 

Nyttiga länkar

Innovationspartnerskap – ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling genom upphandling. En rapport från Upphandlingsmyndigheten från 2019 om den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) som ger upphandlande myndigheter och enheter möjlighet att tillsammans med marknadens leverantörer ta fram innovativa lösningar som tillgodoser den upphandlande myndighetens eller enhetens behov för att främja just innovativa lösningar och hållbar tillväxt.

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.