Innovation Skåne

Innovationsledning i Region Skåne

Innovation Skånes innovationsledning arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdens verksamheter för att skapa värde för patienter och medarbetare genom innovation. Det kan innebära att utforska både nya arbetsprocesser och hur ny innovativ teknik kan användas i vården.

För dig som ser ett behov av hur vården kan bli bättre, erbjuder Innovation Skåne projekt- och processledningsstöd vid förändringsprojekt. Det kan ske på många olika sätt. I vår verktygslåda finns bland annat tjänstedesign, utbildning i innovationsledning, hur man driver samverkan med externa partners och inte minst omvärldsbevakning. Våra styrkor är djupa kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs och fungerar, hur innovationssystemet är uppbyggt och vårt stora samarbete med både näringsliv och akademi.

Stödet är till för dig som arbetar i, eller driver en verksamhet som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster och som är finansierade av Region Skåne – såväl Region Skånes egna verksamheter för hälso- och sjukvård som privata vårdgivare.

Innovation Skåne är med och stöttar dessa projekt som ägs och finansieras av hälso – och sjukvårdens verksamheter. Låt dig inspireras av de projekt som vi arbetar med för tillfället:

Digitalisering av graviditetsprocessen 

Distansstöd för patienter med KOL och hjärtsvikt

Läkarstöd på distans

Preventiva hälsotjänster för ungas psykiska hälsa

 

 

Verktyg för innovation

Första innovationshjälpen
En lathund för dig som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer.
Hämta lathunden (pdf)

Verktygslåda för digitalisering
Metodiskt arbete – med patientens och verksamhetens behov i fokus – är en nyckelfaktor för framgång i digitaliseringsprocesser. Verktygslådan är framtagen för ditt stöd i digitaliseringsprocessen.
Hämta verktygslådan (pdf)

Guide för att utveckla lösningar till hälso- och sjukvården
Detta behöver du tänka på innan du börjar utveckla lösningar på egen hand, tillsammans med andra, eller tänker köpa färdiga lösningar, som ska användas inom hälso- och sjukvården.
Hämta Spelplan för bättre utveckling och upphandling (pdf)
En delrapport inom SWEPER-projektet 

Personcentrerad data och juridik
Mängden hälsodata om varje individ växer snabbt och rätt använd skulle den kunna användas för att ge en hälso- och sjukvård specialanpassad för var och en av oss, så kallad precisionsmedicin. Rapporten sammanfattar, diskuterar och lyfter problem med gällande personuppgiftslagstiftning för att vägleda framväxten av nya lösningar inom precisionsmedicin och data­behandling.
Hämta rapporten Personcentrerad data och juridik (pdf)
En delrapport inom SWEPER-projektet

Virtuella vårdbesök i primärvården
En slutrapport från 2017 till regiondirektören i Region Skåne om digitala lösningar och digitala vårdbesök.
Hämta rapporten (pdf)

 

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.