Innovation Skåne

Läkarstöd på distans

 

Region Skåne ska erbjuda ett kvalificerat läkarstöd på distans genom att använda ny, digital teknik och därmed minska beroendet av vårdens geografiska placering. Inom primärvården finns det goda möjligheter att skapa förbättringar med hjälp av digitala lösningar som baseras på behov och utvecklas i nära samverkan med patienter och medarbetare. Projektet Läkarstöd på distans​ pågår inom ramen för regiondirektörens beslut (maj 2017, reviderat 2018) om digital förnyelse inom primärvården och bygger på Region Skånes strategi för e-hälsa.

Projektet har sin utvecklingsbas i Hässleholm, Osby och Perstorp och involverar Hässleholms sjukhus, vårdcentralerna och den kommunala vården. Tjänster som till exempel läkarkonsultation via digitala kanaler, digitala verktyg för mobila team och egen-monitorering ska testas. Projektet tar även hänsyn till förslagen i utredningen God och nära vård (SOU 2018:39 som ska stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården.

Projektet har ett samarbete med Malmö universitet kring tjänstedesign i vården för att kartlägga behov av tjänster i vården av de äldre.

Projektet inspireras av Glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbottens läns landsting som har arbetat med utveckling av digitala e-hälsotjänster under många år. Filmen visar hur ett virtuellt vårdrum utrustat med digitala verktyg kan bidra till att skapa ökad trygghet hos medborgarna trots långa avstånd till vården.

 

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.