Innovation Skåne

Digitalisering av graviditetsprocessen

 

Kvinnohälsa och förlossningsvård är prioriterade områden i den skånska hälso- och sjukvården. Regionala och nationella kartläggningar och rapporter visar att antalet förlossningar och riskgraviditeter ökar, tillgången till föräldrautbildning är ojämn och behovet av kunskapsöverföring mellan vården och det gravida paret ökar.

Projektet fokuserar i första hand på graviditetsövervakning med syfte att ge de blivande föräldrarna en användarvänlig digital tjänst. Tjänsten ska bidrar till att de blivande föräldrarna ska känna trygghet och delaktighet i sin egen graviditet och kunna ge information och kunskap utifrån föräldrarnas individuella behov. Målet är att gravida i ett och samma gränssnitt kan hitta funktionaliteter såsom listning och bokning till barnmorskemottagningen, återkoppling från frågeformulär, journalanteckningar, provsvar och individuellt anpassade utbildningar och information, samt viktiga kontaktuppgifter.

Projektet har genomfört en behovsanalys hos både barnmorskor och gravida och haft ett samarbete med studenter inom tjänstedesign på Malmö universitet, där studenterna har tagit fram olika förslag på lösningar utifrån en tjänstedesignprocess. Två av förslagen finns publicerade i form av filmer längst ner på denna webbsida.

Parallellt med behovsanalysen arbetar projektet tillsammans med RISE, Research Institutes of Sweden för att  titta på möjligheter att utvärdera innovation och förbättringsarbete och att hitta en teknisk lösning för att kunna testa och utveckla idén.

Fler barnmorskemottagningar är välkomna att delta i projektet.

Projektet Digitalisering av graviditetsprocessen pågår inom ramen för regiondirektörens beslut om digital förnyelse inom primärvården, och är ett samarbetsprojekt mellan Region Skånes Kunskapscentrum för Kvinnohälsa, barnmorskemottagningar finansierade av Region Skåne och Innovation Skåne.

Läs mer om projektet (pdf)

Förslag på två digitala lösningar framtagna i samarbete med studenter inom tjänstedesign på Malmö universitet.

 

 

 

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.