Innovation Skåne

Idéutveckling

Så här jobbar vi

Vi söker idéer som kan bli produkter eller tjänster med tydlig kundnytta och kommersiell potential. Det får gärna vara en idé för en internationell marknad, men Region Skånes egen verksamhet kan också vara en framtida kund.

Vi hjälper till att renodla och utveckla din idé tekniskt, affärsmässigt och juridiskt. Vi plockar in de samarbetspartners som behövs just i ditt fall och vi arbetar efter en beprövad och effektiv metod, tillsammans med dig. I de fall vi ser kommersiell potential i din idé, men inte tror oss vara den bästa partnern för den fortsatta utvecklingen, presenterar vi dig för andra aktörer som kan hjälpa dig vidare.

Vi kommer gärna för att berätta hur du och dina kollegor kan ta hjälp av Innovation Skåne för att förverkliga en idé. Maila oss!

151222 Verksamhetsplan Innovation Skåne 2016

Vår process

1. Analys

I analysfasen gör vi en grundläggande nyhetsgranskning av din idé. Vi använder en beprövad modell (NABC) och tittar till exempel på behovet av idén, hur idén löser ett problem, kundnyttan och vilka konkurrenter/alternativ som finns.

2. Planering

Nu diskuterar vi fortsättningen. Om vår gemensamma resa fortsätter gör vi en plan för vad som behövs för att ta idén vidare, till exempel: projektplan, tidplan, budget, risker, relevanta nätverk och intressenter, kompetensbehov och projektmedlemmar.

3. Genomförande

Nu börjar arbetet med att vidareutveckla din idé. Det kan till exempel handla om att göra en prototyp, att söka patent, att undersöka marknaden noggrannare och att göra idén mer affärsmässig.

4. Paketering

Den utvecklade idéen paketeras för försäljning. Vi samlar allt som finns kring idén, till exempel: affärsplan, NABC-analys, eventuell teknik/protoyp/testunderlag, ”one slider” och patent.

 5. Överlämning

Här tar någon annan över. Ofta krävs vidareutveckling eller extra resurser för att ta idén hela vägen till marknaden. Innovation Skåne skriver avtalet med köparen. Inkomster från idén, och villkor för försäljning, regleras i avtalet mellan dig och oss. Vad som händer i fortsättningen, och vad din roll blir i fortsättningen skiljer sig från fall till fall.

Hur länge överlämningsfasen pågår varierar, men våra partners vill ofta att både Innovation Skånes innovationsutvecklare och du som idégivare är delaktiga i fortsättningen.

Idén som nu utvecklats till en ny produkt eller tjänst kommer ofta tillbaka och till nytta i miljön där idén uppstod. Ibland identifieras dessutom helt nya användningsområden under processens gång.

Andra vägar för idén

Under processen kan det visa sig att idén om en ny produkt eller tjänst redan finns på marknaden och kan därför bli ett ärende för koncerninköp i Region Skåne. Är det däremot en idé inom Region Skånes IT/MT verksamhet så förmedlar vi den dit. Det kan även visa sig att det krävs forskning innan Innovation Skåne kan bidra till att ta idén vidare eller så kan ett fribrev vara aktuellt, som ger dig full rätt att driva idén vidare på egen hand. Fribreven signeras av Regiondirektören.

I siffror

33

Regionens sjukvård omsätter ca 30 miljarder SEK. Här finns processer och produkter som behöver förbättras och nya teknologier som ska anammas. Det innebär fantastiska affärsmöjligheter för dig som har en idé om hur det kan göras. Andra områden inom regionen, som kollektivtrafik, kultur och miljö, söker också nya lösningar.

30.000

Nya sätt att lösa gamla problem, uppstår ofta i arbetsvardagen, nära de verkliga problemen och utmaningarna. Därför är alla 30.000 medarbetare i Region Skåne viktiga källor till nya lösningar.