Innovation Skåne

Så arbetar vi

Vi arbetar med idéer från anställda inom Region Skåne som kan bli produkter eller tjänster med tydlig kundnytta och kommersiell potential. Idén kan vara aktuell för såväl Region Skånes egna verksamheter som en internationell marknad.

Vi hjälper till att renodla och utveckla din idé tekniskt, affärsmässigt och juridiskt. Vi tar hjälp av samarbetspartners som behövs just i ditt fall och vi arbetar efter en beprövad och effektiv metod. Du som idégivare är involverad i arbetet i olika hög utsträckning under projektets gång.

ARBETETS TRE FASER

Inspirera

För att en verksamhet ska utvecklas och bli bättre krävs nya idéer och innovation. De bästa idéerna för nya lösningar finns ofta hos de personer som arbetar nära utmaningarna i verksamheten.

Vi vill få in många idéer som kan göra skillnad för patienter, medarbetare och verksamheten. Vi begrundar alla idéer som skickas in till oss och allt arbete sker, i så stor utsträckning som möjligt, under konfidentiella former.

Definiera och paketera

Det första som händer när en idé skickats in är att vi gör en grundlig analys, vi utgår från en beprövad modell kallad NABC (Need, Approach, Benefit, Competition). I analysen undersöker vi om idén fyller ett relevant behov, att det går att lösa tekniskt, att den ger kundnytta, att det inte redan finns en sådan lösning på marknaden och – framför allt – att idén har kommersiell potential.

Om idén uppfyller alla kriterierna tar vi fram en plan för att ta idén vidare. Planen kan till exempel innehålla tidsplan, budget, kompetensbehov och projektmedlemmar. I detta skede tecknar vi också ett samarbetsavtal mellan Region Skåne, Innovation Skåne och dig som idégivare. Avtalet omfattar samarbetsformer, äganderätt till idén och fördelning av eventuellt framtida licensintäkter, där du som idégivare naturligtvis alltid får en andel.

Om idén inte uppfyller kriterierna försöker vi ändå hjälpa dig vidare. Om det till exempel redan finns en liknande produkt eller tjänst på marknaden hjälper vi till med kontakter på koncerninköp och produktråd, om idén inte är kommersiellt gångbar men skulle lösa ett verksamhetsproblem förmedlar vi kontakter till lämpliga enheter på Region Skåne.

Efter analysfasen går vi in i utvecklingsfasen. Vi arbetar då, ofta i samverkan med externa samarbetspartners som till exempel tekniska konsultföretag och akademin, för att vidareutveckla idén. Det kan till exempel handla om att göra ytterligare analyser, till exempel effektanalys, marknadsanalys eller teknisk analys, men också om att söka patent, tillverka prototyper och göra användartester. Helt enkelt sådant som krävs för att göra idén mer affärsmässig.

Under hela denna del av arbetsprocessen utvärderas idén kontinuerligt och det förekommer att idéer omvärderas och avslutas, även om vår målsättning alltid är att driva idén hela vägen fram till en färdig produkt eller en tjänst.

Den utvecklade idéen paketeras sedan för licensiering till ett kommersiellt företag som ska ta produkten eller tjänsten vidare mot marknaden. Paketet innehåller allt det som ett kommersiellt företag kan tänkas behöva i sin bedömning av idén, till exempel affärsplan, NABC-analys, protoyp, testunderlag och patent.

Licensiera

I den avslutande fasen kontaktar vi ett antal lämpliga företag som skulle kunna ha intresse och kapacitet att på affärsmässiga grunder sälja produkten eller tjänsten. Målsättningen är att teckna ett licensavtal där en andel av företagets framtida försäljningsintäkter av produkten eller tjänsten går till Innovation Skåne och till dig som idégivare.

När ett licensavtal är tecknat övergår ansvaret för vidare produktutveckling till det kommersiella företaget, men vi är ofta involverade i någon mån. Den avslutande produktutvecklingsfasen innan produkten eller tjänsten når marknaden är generellt väldigt tidskrävande och omfattande. Bland annat beroende på att licenstagaren måste säkra upp och klassificera produkten eller tjänsten utifrån till exempel patientsäkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och vårdresultat.

Är du anställd i Region Skåne och har en idé om en lovande produkt eller tjänst? Läs mer om oss och skicka in din idé här!

I siffror

33

Hälso- och sjukvården i Region Skåne omsätter 33 miljarder kronor.

34.000

Nya lösningar växer ofta fram i vardagen nära problemen och utmaningarna. Det innebär att alla 34.000 medarbetare är viktiga resurser i Region Skånes innovationsarbete.

 

Följ vårt arbete

Kontakta mig för mer information

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.