Innovation Skåne

Ny tf vd för Innovation Skåne

2017-09-18 | Okategoriserad

Lars Edström, nuvarande ekonomichef för Innovation Skåne, blir tillförordnad vd från och med 25 september 2017. Som meddelats i pressmeddelande (30/8) avgår nuvarande vd Anders Dellson efter åtta år som vd för Innovation Skåne och tidigare affärsrådgivningsbolaget Teknopol. Styrelsen för Innovation Skåne AB leder samtidigt arbetet med att rekrytera en ny vd.

Lars Edström har arbetat som ekonomichef på Innovation Skåne sedan augusti 2015. Han har en bred bakgrund inom ekonomi, bland annat med 15 års erfarenhet som auktoriserad revisor på PwC. Lars har också drivit eget konsultbolag inom verksamhetsutveckling och ledarskap och han är välbekant med innovationsmiljön med över tio års erfarenhet inom entreprenörskap och innovation.