Innovation Skåne

Nya branscher


Vi skapar affärer 
ur ledande forskning och andra unika förutsättningar i regionen. Skåne har valt att fokusera på tre strategiska innovationsområden som grundar sig i just regional kompetens och globala behov: Personlig hälsa, smarta hållbara städer och smarta material. Det gör att Region Skåne i sig kan vara en viktig motor för produktutveckling genom att vara tidig kund, exempelvis i utvecklingen av framtidens välfärdstjänster.

Vi arbetar genom olika projekt för att ta vara på affärsmöjligheterna:

HealthTech Nordic
Projektet samlar en community med startups och entreprenörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland med stor internationell potential – och en mängd andra med intresse av healthtech-området. Projektet är delfinansierat av Öresund-Kattegat-Skagerrak, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Särskilda insatser kan därför erbjudas till startups inom det här geografiska området. Målet är att hjälpa ett hundratal startups inom HealthTech att växa och skapa 700 nya jobb.

HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne tillsammans med Oslo MedTech i Norge, Cobis i Danmark och Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige. Partnerskapet är en vidareutveckling av projektet Nordic Connected Health Star Track. Marianne Larsson är projektledare.

 

Materials Business Center ska bli ett globalt epicenter för nya produkter och affärsmöjligheter baserade på materialteknologi och innovationer i södra Sverige. Genom etableringen av MAX IV Laboratory och European Spallation Source (ESS) kommer framtida uppmärksamhet och investeringar att fokuseras ännu mer till materialforskning och materialutveckling i Skåne. Det är en enastående möjlighet för nya lösningar, företag och arbetstillfällen i regionen, Sverige och Europa, som vi tar vara på genom det här projektet. Lars Tilly är projektledare. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

EUlogo_v_RGB


Baltic TRAM
Det internationella projektet Baltic TRAM (Transnational Research Access i Macroregion) syftar till att stärka samverkan mellan analytiska forskningsinstitutioner och företag och länka kompetens till konkreta industriella behov. Det övergripande målet är att öka innovation, säkerställa genomförandet av smarta specialiseringsstrategier och uppmuntra entreprenörskap genom att stödja små och medelstora företag. Detta bidrar till den regionala ansträngningen att göra Östersjöregionen innovativ, hållbar och konkurrenskraftig. Baltic TRAM leds av DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, i dialog med 14 projektpartners och fem associerade organisationer från hela Östersjöområdet. Projektet finansieras delvis av Europeiska unionen (Europeiska regionala utvecklingsfonden) via Interreg Baltic Sea Region Program.

 

Lighting Metropolis – Framtidens beslysning
Med den kunskap och erfarenhet som finns på Skånes lärosäten, forskningsanläggningar och inte minst inom näringslivet har Skåne potential att bli världsledande inom framtidens belysning, en belysning som inte bara minskar energiförbrukningen utan också ökar välbefinnandet.

Lighting Metropolis bidrar till att skapa tillväxt och göra den samlade regionen till ett levande laboratorium för olika belysningslösningar. I projektet ingår fler än 20 konkreta demonstrationsprojekt i olika miljöer (skolor, parker, sjukhus etc), där projektets partners ska visa upp och i praxis testa hur ljus bidrar till bättre trygghet, tillgänglighet, sundhet och inlärning för människor. Markus Mårtensson är kontaktperson för projektet. Projektet finansieras delvis av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Läs om demonstrationsprojektet “Flimmerfri LED”.

 

 

ProVaHealth
Product Validation in Health, ProVaHealth, är ett Interreg Baltic Sea Region-projekt som underlättar tillgången till så kallade living labs för startups samt små och medelstora företag. Projektet främjar kommersialisering genom användarvalidering och återkoppling för produktutveckling. ProVaHealth omfattar 14 living labs från Östersjöområdet och samarbetar med ScanBalt och European Network of Living Labs.
Cross4Health
Cross4Health är ett sektorsövergripande utvecklingsprojekt inom flygindustrin, mobilindustrin, energi och bioteknik samt medicinsk teknik för att skapa innovativa lösningar, affärsmodeller och arbetsflöden som förbättrar patientcentrerad och individanpassad vård. Genom två utlysningar kan små och medelstora företag i konsortium få finansiella medel för innovationsstöd och utveckling av lösningar i hälso- och sjukvård.