Innovation Skåne

Preventiva tjänster för ungas psykiska hälsa

 

Den psykiska ohälsan ökar snabbt bland barn och unga och samhällets olika aktörer har stora utmaningar att möta behoven av insatser. Samhället behöver förstå vad barn och unga, som ofta kallas digitalt infödda, behöver för att de själva ska kunna skapa hållbar hälsa och livskvalitet genom att använda den kunskap, data, resurser, aktörer och kollektiva intelligens som finns tillgänglig omkring oss och i samhället.

Som ett första steg i projektet har ett antal workshops genomförts tillsammans med ungdomar, ideella organisationer, elevhälsan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningarna och Innovation Skåne. Projektet genomförs i samarbete med Reserach Institutes of Sweden (RISE) och ska resultera i ett antal förslag, prototyper, koncept till grund för olika fortsatta samarbeten mellan olika samhällsaktörer.

Paralleller med workshopsarbetet utvärderas teknikplattformar för såväl video (Ungdomsmottagningen Skåne online) som chatt (BUP Skåne – En väg in).

Projektet Preventiva tjänster för ungas psykiska hälsa pågår inom ramen för regiondirektörens beslut (maj 2017) om digital förnyelse inom primärvården.

 

För mer information, kontakta mig

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.