Innovation Skåne

Aktuella projekt

Innovation Skåne leder eller deltar i följande projekt, ofta med flera externa samarbetspartners:

Baltic TRAM

Det internationella projektet Baltic TRAM (Transnational Research Access i Macroregion) syftar till att stärka samverkan mellan analytiska forskningsinstitutioner och företag och länka kompetens till konkreta industriella behov. Det övergripande målet är att öka innovation, säkerställa genomförandet av smarta specialiseringsstrategier och uppmuntra entreprenörskap genom att stödja små och medelstora företag. Detta bidrar till den regionala ansträngningen att göra Östersjöregionen innovativ, hållbar och konkurrenskraftig. Baltic TRAM leds av DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, i dialog med 14 projektpartners och fem associerade organisationer från hela Östersjöområdet. Projektet finansieras delvis av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Interreg Baltic Sea Region Program. Carl Malm är projektledare från Innovation Skånes deltagande.

 

Business Incubation 2020

Business Incubation 2020 är ett projekt som stöttar inkubation i Södra Sverige genom samverkan inom innovationssystemet och med etablerat näringsliv. Innovation Skåne tog initiativet till det här projektet för att säkerställa att vi drar nytta av varandras styrkor och specialistkompetens. Genom samverkan och olika aktiviteter blir vi ett ännu vassare innovationssystem och attrahera ännu fler entreprenörer. Anders Nilsson är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

Cross4Health

Cross4Health är ett sektorsövergripande utvecklingsprojekt inom flygindustrin, mobilindustrin, energi och bioteknik samt medicinsk teknik för att skapa innovativa lösningar, affärsmodeller och arbetsflöden som förbättrar patientcentrerad och individanpassad vård. Genom två utlysningar kan små och medelstora företag i konsortium få finansiella medel för innovationsstöd och utveckling av lösningar i hälso- och sjukvård. Magnus Wallengren är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

 

EIT Health

EIT Health är ett högkvalitativt europeiskt nätverk med cirka 140 medlemmar från industrin, akademin och leverantörer av hälsovård i Europa. Målsättningen med EIT Health är att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i Europa, främja medborgarnas hälsa och bidra till en hållbar hälsoekonomi i Europa. Region Skåne är så kallad Core partner sedan 2018, vilket ger företag med relation till Region Skåne eller Skånes innovationssystem en möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne ansvarar för programmets samordning i Skåne och validerar företagens ansökningar. Bengt Stavenow är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

EIT Health

 

Framtidens belysning

Framtidens belysning i Skåne är ett regionalt projekt med fokus på att öka kännedomen och kunskapen om ljusets betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Projektet som drivs av Innovation Skåne finansieras av Region Skåne.

HealthTech Nordic

Projektet samlar en community med startups och entreprenörer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island med stor internationell potential – och en mängd andra med intresse av healthtech-området. Projektet är delfinansierat av Öresund-Kattegat-Skagerrak, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Särskilda insatser kan därför erbjudas till startups inom det här geografiska området. Målet är att hjälpa ett hundratal startups inom HealthTech att växa och skapa 700 nya jobb.

HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne tillsammans med Oslo MedTech i Norge, Cobis i Danmark och Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige. Partnerskapet är en vidareutveckling av projektet Nordic Connected Health Star Track. Marianne Larsson är projektledare.

Lighting Metropolis

Med den kunskap och erfarenhet som finns på Skånes lärosäten, forskningsanläggningar och inte minst inom näringslivet har Skåne potential att bli världsledande inom framtidens belysning, en belysning som inte bara minskar energiförbrukningen utan också ökar välbefinnandet.

Lighting Metropolis bidrar till att skapa tillväxt och göra den samlade regionen till ett levande laboratorium för olika belysningslösningar. I projektet ingår fler än 20 konkreta demonstrationsprojekt i olika miljöer (skolor, parker, sjukhus etc.), där projektets partners ska visa upp och i praxis testa hur ljus bidrar till bättre trygghet, tillgänglighet, sundhet och inlärning för människor. Projektet finansieras delvis av Öresund-Kattegat-Skagerrak, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Markus Mårtensson är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

Materials Business Center

Material Business Center ska bli ett globalt epicenter för nya produkter och affärsmöjligheter baserade på materialteknologi och innovationer i södra Sverige. Genom etableringen av MAX IV Laboratory och European Spallation Source (ESS) kommer framtida uppmärksamhet och investeringar att fokuseras ännu mer till materialforskning och materialutveckling i Skåne. Det är en enastående möjlighet för nya lösningar, företag och arbetstillfällen i regionen, Sverige och Europa, som vi tar vara på genom det här projektet. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Carl Malm och Lars Tilly är projektledare.

EUlogo_v_RGB

 

ProVaHealth

Product Validation in Health, ProVaHealth, är ett Interreg Baltic Sea Region-projekt som underlättar tillgången till så kallade living labs för startups samt små och medelstora företag. Projektet främjar kommersialisering genom användarvalidering och återkoppling för produktutveckling. ProVaHealth omfattar 14 living labs från Östersjöområdet och samarbetar med ScanBalt och European Network of Living Labs. Fred Kjellson är Innovation Skånes kontaktperson för projektet.

 

Sweper

SWEPER är ett nationellt initiativ som vill förbättra och stödja möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att få tag i och använda data. Målet är att bidra till att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisionsmedicin – en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen. Innovation Skåne är delprojektledare och Vinnova är finansiär.

Projekt i samarbete med Region Skåne

Innovation Skåne leder och deltar också i flera innovations- och förändringsprojekt tillsammans med Region Skåne eller med Region Skåne som uppdragsgivare. Projekten inkluderar systematiska projekt, digitaliseringsprojekt inom primärvården och innovations- och förändringsledning i hälso- och sjukvård. Bengt Stavenow är ansvarig för området. Följande fyra projekt pågår:

Digitalisering av graviditetsprocessen
Distansstöd för patienter med KOL och hjärtsvikt
Läkarstöd på distans
Preventiva hälsotjänster för ungas psykiska hälsa

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.