Innovation Skåne

Region Skåne har utsett vinnare i innovationsupphandling

2018-04-11 | Innovationsmotor

Under tisdagen bjöd Region Skåne och Innovation Skåne in till ett seminarium på temat innovationsupphandling – ett strategiskt verktyg för att lösa verksamhetens utmaningar. Då tillkännagavs också tilldelningsbeslut i innovationsupphandlingen ”Fallprevention”.

2016 startade Region Skåne en innovationsupphandling inom området fallprevention. Efter en intensiv och dialoginriktad process presenterade Region Skånes inköpsdirektör Louise Strand igår Philips som vinnaren av upphandlingen. Utgångspunkten i innovationsupphandlingen var att innovationen ska reducera fall med minst 20 procent.

Lotta Ekwall Möller och Daniel Ljungberg, kategoriledare på Region Skåne, berättade om processen.
– Vår bedömning är att vi har funnit en totallösning som kommer nå de mål som finns med i upphandlingen. Vi ser fram emot att så snart som möjligt tillsammans med leverantören vidareutveckla en långsiktig användarvänlig lösning som kommer vara ett stöd för både patient och personal, sade Lotta Ekwall Möller.

Fallskador är ett stort samhällsproblem. År 2015 föll 3 848 patienter i Region Skånes slutenvård. Den vinnande aktören Philips presenterade ett koncept bestående av både beprövad teknik och nya innovationslösningar.


Region Skånes inköpsdirektör Louise Strand presenterade vinnaren i innovationsupphandlingen Fallprevention i Stockholm under tisdagen.


Över 100 personer kom till seminarium på temat innovationsupphandling, arrangerat av Region Skåne och Innovation Skåne i Stockholm.


Region Skåne presenterar innovationsupphandlingen, det vill säga en upphandling av framtagandet av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Läs mer
Upphandling24.se: Region Skåne utser vinnare i innovationsupphandling

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.