Innovation Skåne

Ann-Sofie Frey

Ann-Sofie Frey är ansvarig affärsrådgivare för Entreprenörskap Vård & Omsorg. Vårdentreprenörer har ofta vårdavtal med Region Skåne som grund för sin verksamhet och verkar i en bransch som regleras av särskilda krav och kriterier. Utöver den kunskapen behöver man även sätta sig in i vad det innebär att driva egen verksamhet. Alla som planerar att starta eget inom vård och omsorg, eller nyligen har startat, är välkomna att ta del av den affärsrådgivning och det erfarna nätverk som erbjuds. Rådgivningen är kostnadsfri

Projekt på Innovation Skåne
Entreprenörskap Vård & Omsorg

Kompetensområden
Företagande, affärsorientering, affärsutveckling, finansiering, utveckling av styrelsearbete och advisory board.

Motivation
Att kraft och vilja hos dem som vill starta och utveckla eget företagande omsätts i handling. Att få igång processer där jag medverkar till att förflytta människor framåt i det som är deras vision.

Kontaktinfo

Affärsrådgivare Vårdentreprenörskap

ann-sofie.frey@innovationskane.com

+46 708 240 790

Fler medarbetare

Joakim Nelson

VD

joakim.nelson@innovationskane.com

+46 703 193 385

Marianne Larsson

Chef Nya branscher och innovation

marianne.larsson@innovationskane.com

+46 708 158 715

Anders Östergren

Chef regionanställdas idéer

anders.ostergren@innovationskane.com

+46 705 469 479

Anna Wilkens

Kommunikationschef

anna.wilkens@innovationskane.com

+46 729 752 620

Johan Rosendahl

HR-chef

johan.rosendahl@innovationskane.com

+46 708 868 745

Jack Austern

Chef affärsrådgivning

jack.austern@innovationskane.com

+45 311 363 48

Bengt Stavenow

Chef Innovation management i hälso- och sjukvård

bengt.stavenow@innovationskane.com

+46 705 181 525

Björn Lagnevik

Innovationsledare

bjorn.lagnevik@innovationskane.com

+46 705 721 979

Carl Malm

Project Manager

carl.malm@innovationskane.com

+46 734 163 895

Caroline Andrén

Procurement Manager

caroline.andren@innovationskane.com

+46 70 811 51 21

David Wensbo Posaric

Innovationsutvecklare, IP

david.wensbo@innovationskane.com

+46 707 494 919

Eva-Marie Johnsson

Ledningskoordinator

eva-marie.johnsson@innovationskane.com

+46 766 106 186

Daniel Sahlin

Projektledare

daniel.sahlin@skane.se

+46 725 951 594

Maria Edgren

Projektledare

maria.edgren@innovationskane.com

+46 707 130 518

Anna Johansson

Redovisningsekonom/Projektekonom

anna.johansson@innovationskane.com

+46 721 936 305

Erik Sundberg

Kommunikatör

erik.sundberg@innovationskane.com

+46 70 982 14 86

Anders Nilsson

Projektkoordinator

anders.nilsson@innovationskane.com

+46 706 74 20 02

Fred Kjellson

Innovationsledare

fred.kjellson@innovationskane.com

+46 766 486 076

Lars Edström

Ekonomichef

lars.edstrom@innovationskane.com

+46 722 103 020

Harry Håkansson

Affärsrådgivare

harry.hakansson@innovationskane.com

Jonas Andersson

Affärsrådgivare

jonas.andersson@innovationskane.com

+46 733 10 08 45

Jonas Möller

Innovationsrådgivare, Leg sjuksköterska

jonas.moller@innovationskane.com

+46 723 636 990

Jörgen Gustafsson, Ph.D.

Affärsrådgivare

jorgen.gustafsson@innovationskane.com

+46 730 24 24 59

Melina Katkic

Affärsrådgivare

melina.katkic@innovationskane.com

+46 707 317 450

Fredrik Malmberg

Projektkoordinator

fredrik.malmberg@innovationskane.com

+46 73 587 7031

Erik Stenberg

Projektkoordinator

erik.stenberg@innovationskane.com

+46 706 20 20 84

Dorka Schattmann

Studentmedarbetare

dorka.schattmann@innovationskane.com

+46 703 79 06 58

Karolina Andersson, Ph.D.

Innovationsledare

karolina.andersson@innovationskane.com

+46 703 101 463

Lars Tilly, Ph.D.

Senior Technology Expert

lars.tilly@innovationskane.com

+46 739 31 10 52

Malin Larsson

Projektekonom

malin.larsson@innovationskane.com

+46 702 107 858

Margareta Wallentén

Projektledare

margareta.wallenten@innovationskane.com

+46 709 188 720

Maria Bjerstam

Innovationsledare

maria.bjerstam@innovationskane.com

+46 733 552 408

Markus Mårtensson

Projektledare

markus.martensson@innovationskane.com

+46 701 433 129

Stefan Persson

Innovationsledare

stefan.persson@innovationskane.com

+46 762 057 638

Susanne Hertzberg

Projektassistent

susanne.hertzberg@innovationskane.com

+46 734 247 417

Thomas Torounidis

Affärsrådgivare

thomas.torounidis@innovationskane.com

Ulrika Björck

Innovationsrådgivare, Specialistfysioterapeut

ulrika.bjorck@innovationskane.com

+46 733 931 813

Anders Fransson

Associerad Affärsrådgivare

anders.fransson@innovationskane.com

Elida Cimic

Kommunikatör

elida.cimic@innovationskane.com

+46 723 99 48 01

Emmy Bertholdsson

Innovationsledare

emmy.bertholdsson@innovationskane.com

+46 734 163 894

Emelie Olsson

Projektkoordinator

emelie.olsson@innovationskane.com

+46 761 121 257

Lotta Holmqvist

Growth Team Specialist

lotta.holmqvist@innovationskane.com

Per Löfberg

Projektkoordinator

per.lofberg@innovationskane.com

+46 735 02 31 57

Aldo Vermiglio

Analytiker

aldo.vermiglio@innovationskane.com

Anita Skoglund

Projektledare

anita.skoglund@innovationskane.com

Magnus Wallengren

Innovationsledare

magnus.wallengren@innovationskane.com

Vår styrelse

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.