Innovation Skåne

Marianne Larsson

Marianne är vår chef för Nya branscher och innovation, en mycket uppskattad affärsrådgivare och projektledare för HealthTech Nordic. Marianne grundade Mobile Heights Business Center, Nordic Connected Health Star Track och, tillsammans med internationella partners, HealthTech Nordic. Innan Marianne kom till Innovation Skåne arbetade hon 15 år med internationell affärsutveckling på Tetra Pak och Alfa Laval och nio år som entreprenör och management konsult i olika branscher. Marianne anlitas ofta av regionala och nationella innovationsaktörer och myndigheter för sin expertis och även som talare och jurymedlem – till exempel i den populära tävlingen Uppfinnarna på TV4 och för Mobilgalan 2015.

Projekt på Innovation Skåne
HealthTech Nordic, Materials Business Center, Lighting Metropolis

Kompetensområden
Startups, tillväxt, innovation, uppkopplad hälsa, mobile, och sedan tidigare industrierfarenhet och ledarskap inom biotech, life science, healthcare

Motivation
Innovation för fler jobb, skatteintäkter till en god välfärd (hälso- och sjukvård, skola, omsorg). Innovation för mänsklighetens bästa (hälsa, miljö, mat och vatten, utbildning, trygghet etc).

Kontaktinfo

Chef Nya branscher och innovation

marianne.larsson@innovationskane.com

+46 708 158 715

Fler medarbetare

Joakim Nelson

VD

joakim.nelson@innovationskane.com

+46 703 193 385

Anders Östergren

Chef regionanställdas idéer

anders.ostergren@innovationskane.com

+46 705 469 479

Anna Wilkens

Kommunikationschef

anna.wilkens@innovationskane.com

+46 729 752 620

Johan Rosendahl

HR-chef

johan.rosendahl@innovationskane.com

+46 708 868 745

Jack Austern

Chef affärsrådgivning

jack.austern@innovationskane.com

+45 311 363 48

Bengt Stavenow

Chef Innovation management i hälso- och sjukvård

bengt.stavenow@innovationskane.com

+46 705 181 525

Björn Lagnevik

Innovationsledare

bjorn.lagnevik@innovationskane.com

+46 705 721 979

Carl Malm

Industry Alliance Manager

carl.malm@innovationskane.com

+46 734 163 895

Caroline Andrén

Procurement Manager

caroline.andren@innovationskane.com

+46 70 811 51 21

David Wensbo Posaric

Innovationsutvecklare, IP

david.wensbo@innovationskane.com

+46 707 494 919

Eva-Marie Johnsson

Ledningskoordinator

eva-marie.johnsson@innovationskane.com

+46 766 106 186

Daniel Sahlin

Projektledare

daniel.sahlin@skane.se

+46 725 951 594

Maria Edgren

Projektledare

maria.edgren@innovationskane.com

+46 707 130 518

Anna Johansson

Redovisningsekonom/Projektekonom

anna.johansson@innovationskane.com

+46 721 936 305

Erik Sundberg

Kommunikatör

erik.sundberg@innovationskane.com

+46 70 982 14 86

Anders Nilsson

Projektkoordinator

anders.nilsson@innovationskane.com

+46 706 74 20 02

Fred Kjellson

Innovationsledare

fred.kjellson@innovationskane.com

+46 766 486 076

Lars Edström

Ekonomichef

lars.edstrom@innovationskane.com

+46 722 103 020

Harry Håkansson

Affärsrådgivare

harry.hakansson@innovationskane.com

Jonas Andersson

Affärsrådgivare, clean tech and mobile

jonas.andersson@innovationskane.com

+46 733 10 08 45

Ann-Sofie Frey

Affärsrådgivare Vårdentreprenörskap

ann-sofie.frey@innovationskane.com

+46 708 240 790

Jonas Möller

Innovationsrådgivare, Leg sjuksköterska

jonas.moller@innovationskane.com

+46 723 636 990

Jörgen Gustafsson, Ph.D.

Affärsrådgivare

jorgen.gustafsson@innovationskane.com

+46 730 24 24 59

Melina Katkic

Affärsrådgivare

melina.katkic@innovationskane.com

+46 707 317 450

Fredrik Malmberg

Innovationsledare

fredrik.malmberg@innovationskane.com

+46 73 587 7031

Erik Stenberg

Projektkoordinator, Materials Business Center

erik.stenberg@innovationskane.com

+46 706 20 20 84

Dorka Schattmann

Studentmedarbetare

dorka.schattmann@innovationskane.com

+46 703 79 06 58

Karolina Andersson, Ph.D.

Innovationsledare

karolina.andersson@innovationskane.com

+46 703 101 463

Lars Tilly, Ph.D.

Senior Technology Expert, Technology Director Materials Business Center

lars.tilly@innovationskane.com

+46 739 31 10 52

Malin Larsson

Projektekonom (föräldraledig tom 2019-08)

malin.larsson@innovationskane.com

+46 702 107 858

Margareta Wallentén

Projektledare

margareta.wallenten@innovationskane.com

+46 709 188 720

Maria Bjerstam

Innovationsledare

maria.bjerstam@innovationskane.com

+46 733 552 408

Markus Mårtensson

Projektledare

markus.martensson@innovationskane.com

+46 701 433 129

Matthew Raoufi

Affärsrådgivare

Matthew.Raoufi@innovationskane.com

+46 761 363 086

Olle Esser

Affärsrådgivare

olle.esser@innovationskane.com

+46 706 45 24 99

Sofia Gerward

Innovationsledare, MD, PhD

sofia.gerward@innovationskane.com

+46 706 151 680

Stefan Leufstedt

Affärsrådgivare

stefan.leufstedt@innovationskane.com

+46 709 191 995

Stefan Persson

Innovationsledare

stefan.persson@innovationskane.com

+46 762 057 638

Susanne Hertzberg

Projektassistent

susanne.hertzberg@innovationskane.com

+46 734 247 417

Thomas Torounidis

Affärsrådgivare

thomas.torounidis@innovationskane.com

Ulrika Björck

Innovationsrådgivare, Specialistfysioterapeut

ulrika.bjorck@innovationskane.com

+46 733 931 813

Anders Fransson

Affärsrådgivare

anders.fransson@innovationskane.com

Vår styrelse

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.