Innovation Skåne

Unikt ramavtal med konsultfirmor ska stärka Greater Copenhagen som en ledande metropol för belysning

2019-09-25 | Lighting Metropolis

Fem konsultfirmor i Sverige och Danmark har vunnet en EU-upphandling om totalt 13MSEK för att hjälpa kommuner och regioner att påskynda utskiftningen till energibesparande och kvalitativ belysning i Greater Copenhagen. Det gränsöverskridande ramavtalet är Europas första av sitt slag.

För att Sverige och Danmark ska uppnå sina ambitiösa klimatmål är det avgörande att även belysningen i offentliga miljöer tänks in i den gröna omställningen. Idag är endast cirka 20% av den offentliga belysningen i regionen energibesparande LED, och potentialen är därmed stor. Samtidigt är några av de största hindren till utskiftningen idag den upplevda komplexiteten av den moderna ljustekniken och rädslan för att låsa sig vid en lösning som riskerar bli omodern i förtid. Ramavtalet med de vinnande konsultfirmorna är tänkt att hjälpa kommuner och regioner att överkomma båda och därmed underlätta upphandlingsprocessen.

-Vi är otroligt glada över att lyckats sluta avtal med dessa fem konsultfirmor, som alla har starka kompetenser och erfarenheter inom både inomhus- och utomhusbelysning samt gränsöverskridande upphandlingar. Vi tror att det kommer bli ett väldigt bra samarbete som kan bidra till att uppnå en belysning som både är energibesparande och av hög kvalitet, för våra partners, säger Flemming Jörgensen, projektledare för Lighting Metropolis, Gate 21.

Ramavtalet är utvecklat och upphandlat som en viktig del av projektet Lighting Metropolis, som har som vision att etablera Greater Copenhagen som en världsledande metropol för modern och klimatsmart belysning.

De vinnande konsultfirmorna, COWI, NIRAS, Rambøll, SWECO och ÅF Lighting, har alla bedömts besitta de unika kompetenser, erfarenheter och resurser som krävs för att påskynda utskiftningen till den moderna belysningen. Förhoppningen är också att upphandlingen av belysningen i Greater Copenhagen kan inspirera andra kommuner och regioner i både Sverige och Danmark att genomföra sina egna LED-investeringar.

-Vi ser fram emot att kunna erbjuda vår belysningsexpertis till kommuner på båda sidor av sundet, som är en del av Lighting Metropolis samarbetet. Vi har redan ett bra samarbete med flera av kommunerna i samband med andra projekt för ömsesidig nytta, säger NIRAS affärschef Kirsten Engholm Henriksen.

Det unika ramavtalet innebär att projektets partners undgår att genomföra upphandlingar av rådgivning, under en viss summa, och för högre investeringar krävs endast en miniupphandling.

-Ramavtalet kommer att hjälpa till att skapa en efterfrågan hos kommuner och regioner av högre belysningskrav, både för energibesparing och ljuskvalitet, tillägger Flemming Jörgensen

Lighting Metropolis omfattar 14 kommuner, en region, tre universitet och två organisationer (se faktaruta). Projektet startade 1 februari 2019, och kommer att pågå i tre år. Det förväntas att deltagande kommuner och Region Skåne tillsammans kommer att investera 177 miljoner svenska kronor i konkreta LED-projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Flemming Jørgensen, projektledare, Gate 21, fje@gate21.dk, +45 5357 0068


FAKTA OM PROJEKTET

Svenska partners:
Bjuv, Hörby, Klippan, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Lunds universitet, Region Skåne, Innovation Skåne (projektledare)

Danska partners:
Albertslund, Ballerup (ledande partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe,  Kalundborg, Lolland, Roskilde,  Aalborg Universitet, DTU, Gate 21 (projektledare)

Budget:
52,5 MSEK

Tidsperiod:
2019–2022

Projektet finansieras av EU/Interreg ÖKS (50%), samt partners (50%)

Om Gate 21
Gate 21 är ett partnerskap mellan regioner, kommuner, företag och universitet i Greater Copenhagen som arbetar för det gemensamma målet att accelerera den gröna omställningen & tillväxten i regionen.

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.