Innovation Skåne

Vad vi gör

Innovation Skåne bidrar till nya affärer genom affärsrådgivning, projektledning och samarbeten.

Genom att erbjuda professionell affärsrådgivning stöttar vi nya entreprenörer och innovatörer i alla branscher, i deras strävan att bli internationellt framgångsrika företag.

Vi har också innovationsrådgivare som hjälper anställda i Region Skåne att utveckla de idéer som kan förbättra effektiviteten och kvaliteten i den egna verksamheten, eller att starta egna kliniker.

Innovation Skåne är länken till Region Skåne. Har du en innovativ lösning inom vården eller inom relaterade fokusområde som smarta material eller belysning? Vi ger vägledning till entreprenörer och startups med nya lösningar, också de som ser Region Skåne som potentiell kund. Stödet kan omfatta affärsrådgivning, testbäddar, strategiska partnerskap, nätverk och hjälp med att komma i kontakt med Region Skåne.

Skåne har unika förutsättningar som vi vill ta vara på. Den ledande forskning och unika kompetens inom vissa områden som finns här vill vi se leder till att affärer och samarbeten mellan akademi, entreprenörer och industri skapas. Därför välkomnar vi intressenter till våra projekt för nya branscher: material, ljus och mobil hälsa.

Klinikchefer inom Region Skåne, som är intresserade av förändrade strukturer och arbetssätt i organisationen, kan få vår hjälp att initiera och leda förbättringsprojekt i vården.

Vi har också tagit på oss ansvaret att förbättra klimatet för entreprenörskap och det gör vi bland annat genom att utveckla nya metoder för hela det svenska innovationssystemet. De startups vi jobbar med ger oss en god uppfattning om aktuella hinder för framgång. Dessutom samarbetar vi med andra innovationssupporters både här hemma och runt om i världen, för att utbyta nya perspektiv och idéer. Bland annat jobbar vi på att hitta smartare sätt att samarbeta med etablerad industri och vi hjälper myndigheter och offentliga aktörer att förstå behovet av stabilt entreprenörskap. Till exempel grundade vi det som idag är Cleantech Inn Sweden och under flera år drev vi acceleratorn Mobile Heights Business Center som var ett svar på omvandlingen i mobilindustrin.

I siffror

350

Marknaden för uppkopplad hälsa (mobil hälsa), beräknas vara värd minst 350 miljarder amerikanska dollar år 2020. Vi leder ett projekt för att hjälpa nordiska startups att göra affärer och skapa tusentals nya jobb inom det här området.

1=4

Forskning visar att varje gång en högutbildad person anställs i ett snabbväxarföretag (innovativt, entreprenörsdrivet och med internationell marknad) skapas ytterligare tre jobb i Sverige hos underleverantörer och i servicesektorn.

Jag samtycker till att Innovation Skåne lagrar min e-postadress för att kunna skicka information jag valt att prenumerera på. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte. Läs mer i Innovation Skånes integritetspolicy.