Innovation Skåne

Du och din idé kan göra världen lite bättre

Vad vi gör.

Innovation Skåne bidrar till nya affärer genom affärsrådgivning, projektledning och samarbeten.

Genom att erbjuda professionell affärsrådgivning stöttar vi nya entreprenörer och innovatörer i alla branscher, i deras strävan att bli internationellt framgångsrika snabbväxare.

Vi har också innovationsrådgivare som hjälper anställda i Region Skåne att utveckla de idéer som kan förbättra effektiviteten och kvaliteten i den egna verksamheten, eller att starta egna kliniker.

Innovation Skåne utgör länken till Region Skåne för dig som är innovatör eller representerar etablerat näringsliv och har en ny idé som kan ha nytta av regionen på olika sätt: Produktutveckling, kliniska prövningar, testbäddar och innovationsupphandlingar.

Skåne har unika förutsättningar som vi vill ta vara på. Den ledande forskning och unika kompetens inom vissa områden som finns här vill vi se leder till att affärer och samarbeten mellan akademi, entreprenörer och industri skapas. Därför välkomnar vi intressenter till våra projekt för nya branscher: material, ljus och mobil hälsa.

Klinikchefer inom Region Skåne, som är intresserade av förändrade strukturer och arbetssätt i organisationen, kan få vår hjälp att initiera och leda förbättringsprojekt i vården.

Vi har också tagit på oss ansvaret att förbättra klimatet för entreprenörskap och det gör vi bland annat genom att utveckla nya metoder för hela det svenska innovationssystemet. Vi samarbetar med andra innovationssupporters både här hemma och runt om i världen, för att utbyta nya perspektiv och idéer.

I siffror

350

Marknaden för uppkopplad hälsa (mobil hälsa), beräknas vara värd minst 350 miljarder amerikanska dollar år 2020. Vi leder ett projekt för att hjälpa nordiska startups att göra affärer och skapa tusentals nya jobb inom det här området.

1=4

Forskning visar att varje gång en högutbildad person anställs i ett snabbväxarföretag (innovativt, entreprenörsdrivet och med internationell marknad) skapas ytterligare tre jobb i Sverige hos underleverantörer och i servicesektorn.