Innovation Skåne

Vi finns här för dig.

Kanske är det de fantastiska idéerna och entreprenörerna vi får jobba med. Eller de stora industrierna, forskningscheferna, företagsledarna eller rent av de internationella investerarna. Det kan vara kombinationen av allt det och de rådgivare som redan jobbar här.

Vad det än är, får det många skickliga människor att vilja bli en del av vårt team. Alla våra affärsrådgivare är själva erfarna entreprenörer. Några av dem jobbar deltid hos oss och spenderar övrig tid som investerare eller företagsledare. Andra har specialistkompetenser inom HR, IPR, sjukvård och marknadsföring. Tillsammans har vi ett värdefullt och relevant nätverk.

En hög etisk standard är grunden för vår verksamhets förtroende. Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig trygga och därför har vi tagit fram en etikpolicy.

Välkommen att ta del av våra erfarenheter och kontakter!

I siffror

45

riktigt bra människor som jobbar för innovation, tillväxt och samhällsutveckling. Vi behöver din idé och ditt entreprenöriella driv för att få nya lösningar att se dagens ljus.

Alla medarbetare

Joakim Nelson

VD

joakim.nelson@innovationskane.com

+46 703 193 385

Lars Edström

Ekonomichef

lars.edstrom@innovationskane.com

+46 722 103 020

Marianne Larsson

Chef Nya branscher och innovation

marianne.larsson@innovationskane.com

+46 708 158 715

Maria Edgren

Projektkoordinator

maria.edgren@innovationskane.com

+46 707 130 518

Anna Johansson

Redovisningsekonom/Projektekonom

anna.johansson@innovationskane.com

+46 721 936 305

Karin Blomstrand

Innovation Manager

karin.blomstrand@innovationskane.com

+46 734 100 308

Anders Nilsson

Projektkoordinator

anders.nilsson@innovationskane.com

+46 706 74 20 02

Anders Östergren

Chef regionanställdas idéer

anders.ostergren@innovationskane.com

+46 705 469 479

Anna Wilkens

Kommunikationschef

anna.wilkens@innovationskane.com

+46 729 752 620

Annica Carlstedt

Chef Verksamhetsstyrning

annica.carlstedt@innovationskane.com

+46 768 68 44 78

Ann-Sofie Frey

Affärsrådgivare Vårdentreprenörskap

ann-sofie.frey@innovationskane.com

+46 708 240 790

Bengt Stavenow

Chef Innovation management i hälso- och sjukvård

bengt.stavenow@innovationskane.com

+46 705 181 525

Björn Lagnevik

Innovationsledare

bjorn.lagnevik@innovationskane.com

+46 705 721 979

Carl Malm

Industry Alliance Manager

carl.malm@innovationskane.com

+46 734 163 895

Carina Johansson

Innovationsrådgivare, Leg. Intensivvårdssköterska

carina.johansson@innovationskane.com

+46 701 491 555

Caroline Andrén

Procurement Manager

caroline.andren@innovationskane.com

+46 70 811 51 21

David Wensbo

Innovationsutvecklare, IP

david.wensbo@innovationskane.com

+46 707 494 919

Edvard Hall 

Projectkoordinator Materials Business Center

edvard.hall@innovationskane.com

+46 708 428 840

Eva-Marie Johnsson

Ledningskoordinator

eva-marie.johnsson@innovationskane.com

+46 766 106 186

Erik Sundberg

Kommunikatör

erik.sundberg@innovationskane.com

+46 70 982 14 86

Fred Kjellson

Innovationsledare

fred.kjellson@innovationskane.com

+46 766 486 076

Harry Håkansson

Affärsrådgivare

harry.hakansson@innovationskane.com

Helen Hansson

Innovationsledare

helen.hansson@innovationskane.com

+46 733 952 706

Hillevi Hemphälä

Projektkoordinator

hillevi.hemphala@innovationskane.com

Jack Austern

Chef affärsrådgivning (tf)

jack.austern@innovationskane.com

+45 311 363 48

Johan Rosendahl

HR-chef

johan.rosendahl@innovationskane.com

+46 708 868 745

Jonas Andersson

Affärsrådgivare, clean tech and mobile

jonas.andersson@innovationskane.com

+46 733 10 08 45

Jonas Klevhag

Affärsrådgivare

jonas.klevhag@innovationskane.com

+46 703 12 30 64

Jonas Möller

Innovationsrådgivare, Leg sjuksköterska

jonas.moller@innovationskane.com

+46 723 636 990

Jörgen Gustafsson, Ph.D.

Affärsrådgivare

jorgen.gustafsson@innovationskane.com

+46 730 24 24 59

Fredrik Malmberg

fredrik.malmberg@innovationskane.com

Lars Tilly, Ph.D.

Director Materials Business Center

lars.tilly@innovationskane.com

+46 739 31 10 52

Malin Larsson

Projektekonom

malin.hansson@innovationskane.com

+46 702 107 858

Margareta Wallentén

Projektkoordinator

margareta.wallenten@innovationskane.com

+46 709 188 720

Maria Bjerstam

Innovationsledare

maria.bjerstam@innovationskane.com

+46 733 552 408

Markus Mårtensson

Projektledare

markus.martensson@innovationskane.com

+46 701 433 129

Matthew Raoufi

Affärsrådgivare

Matthew.Raoufi@innovationskane.com

+46 761 363 086

Olle Esser

Affärsrådgivare

olle.esser@innovationskane.com

+46 706 45 24 99

Sofia Gerward

Innovationsledare, MD, PhD

sofia.gerward@innovationskane.com

+46 706 151 680

Stefan Leufstedt

Affärsrådgivare

stefan.leufstedt@innovationskane.com

+46 709 191 995

Stefan Persson

Innovationsledare

stefan.persson@innovationskane.com

+46 762 057 638

Susanne Hertzberg

Projektassistent

susanne.hertzberg@innovationskane.com

+46 734 247 417

Thomas Torounidis

Affärsrådgivare

thomas.torounidis@innovationskane.com

Ulrika Björck

Innovationsrådgivare, Specialistsjukgymnast

ulrika.bjorck@innovationskane.com

+46 733 931 813

Anders Fransson

Affärsrådgivare

anders.fransson@innovationskane.com

Vår styrelse