Innovation Skåne

Bengt Stavenow

Bengt Stavenow
Director of Innovation Management in Healthcare

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2017.06.07

Verklighetslabb – verkliga miljöer för tester