Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2018.11.15

Artificial Intelligence & FoodTech in Skåne