Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2019.10.29

EVolution Road nytt namn för elvägsprojekt

2019.09.19

Southern Sweden – tillsammans för ett starkt nordiskt innovationsekosystem

2019.06.14

Personliga hälsodata skapar möjligheter för skräddarsydd vård

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

2019.03.28

Startup lessons worth sharing

2018.12.03

Spaning från Medica – Lösningar allt mer mjukvarudrivna

2018.11.29

Gränsöverskridande satsning på psykisk hälsa för unga

2018.11.20

Ljusets dag

2018.11.15

Artificial Intelligence & FoodTech in Skåne

2018.07.06

Technology scouting report from Almedalen

2018.06.15

Greetings from London Tech week