Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2019.12.09

Light Quality In Schools – the right light improves academic performance

2018.11.20

Ljusets dag