Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2019.10.29

EVolution Road nytt namn för elvägsprojekt

2019.05.13

Stort internationellt intresse för elvägar – en spaning från Frankfurt