Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2019.10.29

EVolution Road nytt namn för elvägsprojekt

2019.05.13

Stort internationellt intresse för elvägar – en spaning från Frankfurt