Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions

2019.10.29

EVolution Road nytt namn för elvägsprojekt

2018.12.03

Spaning från Medica – Lösningar allt mer mjukvarudrivna

2017.11.25

Internationell omvärldsbevakning på Medica

2017.06.07

HealthTech Arena tests are up and running

2017.06.07

Verklighetslabb – verkliga miljöer för tester