Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2018.04.09

Ministerbesök till Helsingborgs sjukhus nya ljusmiljö