Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2017.07.07

Almedalen 2017: Material i en cirkulär ekonomi

Sveriges mest kände metallarbetare – Stefan Löven – må ha lyst med sin frånvaro, men årets Almedalsvecka innehöll ändå flertalet högintressanta materialrelaterade inslag. Materials Business Center var representerad för att ge sin syn på vad som behövs för att skapa affärer och tillväxt ur den svenska materialforskningen, och för att skapa oss en tydligare bild av de trender och materielbehov som framförallt industrin uttrycker.

På materialagendan var 2017 års tydliga teman cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och hållbarhet, i ljuset av Agenda2030. En positiv utveckling är att samtalen har konkretiserats och handlar exempelvis inte längre om att resurserna bör cirkuleras, utan om hur det ska ske. Det finns en samsyn kring att det inte längre går att bara prata vilket manifesterades av att även de allra största företagen representerades på VD-nivå. Man har även insett att samarbeten är nödvändiga för att vi ska komma någonstans med dessa komplexa frågeställningar. Att ta fram bionedbrytbara plaster hjälper inte om de efter användning avfallshanteras tillsammans med fossilbaserade plaster.

Lösningar för korsindustriell samverkan är därför efterfrågade, och här finns stort utrymme för entreprenörer med nya lösningar. Som Johan Carlehed (Hållbarhetschef Ikea) uttryckte det ”cirkulär ekonomi har gått från att vara ett buzzword till att vara en innovationsmotor”.

En annan positiv observation är att fler och fler i debatten inser att materialanvändning är en minst lika viktig hållbarhetsfråga som energianvändning, även om det senare till dags dato har dominerat både lagstiftning och debatt. Ett antal stora svenska materialbolag med verksamhet inom exempelvis metall, skog och kemikalier hade en mycket framskjuten position i de samtal som rörde hållbarhet. Vi tog med oss hem en ”sense of urgency” kombinerat med en positiv anda. Dessutom identifierade vi ett antal konkreta industriutmaningar som löpande kommer att publiceras på Materials Business Centers Open Innovation Portal.

Author:

040internet

This it the 040 account.

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions