Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2017.07.11

Almedalen 2017: Hälsa och sjukvård i ett paradigmskifte

Digital hälsa stod högt på agendan i Almedalen i år. Och jag upplever att dialogen är konstruktiv och nyfiken.

Hälso- och sjukvården är i vad som kan ses som ett paradigmskifte. Precis som i alla paradigmskiften kommer utvecklingen att drivas framåt av människor som verkligen behöver skiftet. Patienter i behov egenvårdslösningar som hjälper dem att hantera sin kroniska sjukdom är exempel på det.

Jag är omåttligt stolt över de 80 fantastiska startupbolag som står beredda att bidra med lösningar och som jag känner genom HealthTech Nordic. Exempelvis Coala Life med den lilla ”broschen” som på 30 sekunder tar ditt EKG och hjärtljud och kan skicka informationen till vald vårdgivare för att direkt ge dig råd. LifePod ger kardiologer möjlighet att i realtid följa tusentals patienter på distans och identifiera dem med behov av vård. Med denna teknik har man redan upptäckt accelererande tillstånd som patienten själv inte märkt. Och räddat liv.

I flera dialoger och debatter i Almedalen lyftes hur medborgare redan driver på den digitala utvecklingen i hälso- och sjukvården genom att använda läkartjänster på nätet, exempelvis MinDoktor och Kry. Dessa två företag banar väg för andra och bryter ny mark.

Utmaningar med bland annat patientsäkerhet, integritetsfrågor, ersättningssystem flaggades. Och det är viktigt att dessa frågor lyfts. Ibland visar det sig vara myter och spöken som inte finns i verkligheten, ibland reella utmaningar. Ännu har jag inte stött på något som inte går att lösa.

Låt oss ha en fortsatt öppen dialog mellan offentliga aktörer, startups, näringslivsrepresentanter, patienter och medborgare med flera för att förstå vad som är sanning och vad som är myter – så att vi kan agera på reella utmaningar och faktiska möjligheter i den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Author:

040internet

This it the 040 account.

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions