Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

Den 7 februari anordnade Innovation Skåne en workshop om fysioterapi och digitalisering. Vi bjöd in verksamma fysioterapeuter och etablerade företag för att svara på vad händer när nya tekniker möter traditionell hälso- och sjukvård och vad kan olika sektorer lära av varandra?

Innovation Skåne är en av sju partners i det EU-finansierade Horizon 2020-projektet Cross4Health men mål att främja samarbete och kunskapsöverföring mellan olika sektorer för att utveckla nya tjänster och produkter i välfärden. Från detta projekt var tre företag på plats samt ett fjärde företag som också bjudits in till detta tillfälle.

Efter en kort presentation av Innovation Skåne och Cross4Health fick företagen presentera sig och efter det var det dags för att testa lösningarna live. Lösningarna som presenterades var:

  • First&Ten, Leslie Alfredsson

En svensk app-utvecklare har i samarbete med ett spanskt medicinteknikbolag tagit fram en lösning som ska stötta inaktiva barn och unga i en mer aktiv livsstil. Appen presenterar en fantasirik undervattensvärld där användare med hjälp av AR-teknik söker utmaningar, och uppmuntras genomföra vissa rörelser för att lösa dem. Tillsammans med sin samarbetspartner kan mätpunkter för muskelaktivitet samla in data och presentera den fysiologiska utveckling som är resultatet av övningarna.

  • Kreativitetsbanken, Åsa Egnér

I samarbete mellan en svensk VR-konstnär och en dansk läkare skapas virtuella världar för patienter med rörelsebegränsningar eller smärtproblematik att uppmuntra fysisk rörelse, eller lindring vid sängliggande. Lösningen använder konstnärliga värden för att stimulera upplevelser, tillsammans med rörelser utvecklade med stöd av fysioterapeuter och experter inom medicinsk yoga.

  • Frogsong Studios, Stefan Jonsson

Lösningen syftar till att hjälpa patienter att utföra sina rehab-övningar i hemmet. Efter besök med planering och instruktioner hos sin fysioterapeut kan det vara svårt för patienter att genomföra rekommenderade övningar på rätt sätt, i hemmet. Lösningen bidrar med ett stöd i hemmet för att genomföra förevisade övningar, och sända aktivitetsdata till fysioterapeuten för bättre uppföljning av patienten. Tillsammans med Frogsong skapas en lösning som med hjälp av motiverande mekanismer, hämtade från datorspelsbranschen, uppmuntra patienter att på ett bättre sätt genomföra planerade rehabövningar.

  • RecoVR, Emil Lilja

RecoVR är interaktiv och motiverande rehabilitering av nackskador med hjälp av Virtual Reality teknik. Patienter spelar ”rehab-spel” vilket ger en direkt feedback på resultatet. Feedback skickas även tillbaka till vårdgivaren vilket möjliggör att ge rehabilitering på distans och förbättra möjlighet till uppföljning för vårdpersonalen.

Behovsinventering

Efter demonstrationerna gjordes en behovsinventering där syftet var att försöka samla in de idéer och behov på digitala lösningar som fysioterapeuterna själv såg kunde vara möjliga i den digitala utvecklingen av fysioterapi. I behovsinventeringen utgick vi från den fysioterapeutiska processen nedan. Sammanställningen ser du i tabellen nedan:


Fakta fysioterapeuter

Fysioterapeuter är en profession inom svensk hälso- och sjukvård som arbetar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, terapeutiska och habiliterande/rehabiliterande insatser. Dessa kan ske var för sig eller i kombination beroende på verksamhetens art. Exempel på verksamhetsområden är primärvård, kommunal hälso­ och sjukvård, specialistsjukvård samt olika former av rehabilitering.

Fysioterapeuternas yrkestitel var fram till 2014 sjukgymnast.

Läs mer om fysioterapeuter här.

Author:

Elida Cimic

Categorized:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions

2019.12.09

Light Quality In Schools – the right light improves academic performance