Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.10.04

Hur arbetar en “sann Region” med innovation?

Samverkan, det var ett ord som återkom flitigt under Innovation Skånes konferens Hur arbetar en “sann Region” med innovation?. Att driva innovation i offentlig sektor görs inte i egen regi. Vilket också dagens huvudtalare Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, var noga med att poängtera när hon satte svenska regioner i en global kontext. Ta del av bilder från dagen och se delar eller hela konferensen igen via webb-tv här nedan.

Den 3 oktober gick den Innovation Skåne-arrangerade konferensen Hur arbetar en “sann Region” med innovation? av stapeln. Syftet med konferensen var att de regioner som sedan tidigare haft ett regionalt utvecklingsuppdrag skulle dela med sig av sina erfarenheter till de landsting som nu blivit regioner. Dagen bjöd på ett digert kunskapsutbyte och många tankar om hur regioner kan skapa innovationsförmåga för hållbar tillväxt och ett hållbart samhälle inom ramen för det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget.

Bakgrunden till konferensen är att det sedan januari i år inte längre finns några landsting och att alla landets regioner har ansvar för att arbeta med innovation i olika perspektiv. Deltog på konferensen gjorde politiker, högre tjänstepersoner och verksamhetschefer i såväl nybildade som äldre regioner samt personer som axlar roller som innovationsledare i offentlig sektor.

Hela konferensen gick att följa live via webb-tv, vilket också ett hundratal personer gjorde. Konferensen i sin helhet finns också att ta del av i efterhand: Här finns förmiddagsprogrammet och här finns eftermiddagsprogrammet, inklusive inspirationsföreläsningen av dagens huvudtalare Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Innovation Skånes Bengt Stavenow var en av initiativtagarna till konferensen och inledde dagen med att presentera programmet och hälsa alla deltagare välkomna. Därefter fick Innovation Skånes vd Joakim Nelson möjlighet att presentera Innovation Skåne och hur organisationen som regional aktör jobbar med det duala uppdraget. Se presentationen i sin helhet ovan (klippet startar vid Joakims presentation).

Region Skåne har varit en region och arbetat med innovationer inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget sedan 1999, så det finns gedigen erfarenhet i organisationen. Men som Daniel Kronmann, enhetschef innovation och entreprenörskap på regionala utvecklingsenheten på Region Skåne, framhöll under sin presentation under konferensen finns det alltid nyheter på ämnet att ta hänsyn till. Se Daniels presentation i sin helhet ovan (klippet startar vid Daniels presentation).

Daniel Kronmann pratade om Region Skånes utvecklingsstrategi med fokus på innovation och framhöll också, som många andra skulle göra senare under dagen, vikten av att samarbete för att skapa resultat.

Som regionens innovationsbolag är en av Innovation Skånes viktigaste uppgifter att vara en innovationsledare och skapa förutsättningar för innovation. Bengt Stavenow pratade innovationsledning (se hela presentationen i klippet ovan) och poängterade bland annat vikten av samverkan och att innovation är att skapa värde genom implementering.

Hur innovationsledning väldigt konkret kan ta sig uttryck och vilka erbjudanden en offentlig innovationsorganisation kan tillhandahålla pratade Innovation Skånes Stefan Persson och Ulrika Björck om (se hela presentationen i klippet ovan).

Bland annat presenterade Stefan flera konkreta verktyg att använda för att exempelvis driva innovationsprojekt, upphandla eller utveckla egna lösningar. Alla verktyg som presenterades finns att hämta här.

Ulrika presenterade Innovation Skånes erbjudande till anställda i Region Skåne. Regionanställda som har en idé om en produkt eller tjänst som skulle kunna förbättra hälso- och sjukvården, i Skåne eller på andra platser i världen, kan nämligen få handgriplig hjälp att utveckla sin idé till en ny produkt eller tjänst som sedan licensieras till en kommersiell partner. Mer information om processen och exempel på produkter som utvecklats av Innovation Skåne finns att ta del av här.

Det är svårt för en offentlig aktör som en region att upphandla lösningar för komplexa utmaningar, särskilt när de lösningarna inte finns på marknaden eller när organisationen inte vet vad som finns tillgängligt. Då är innovationsupphandling en metod att använda. Innovation Skånes Björn Langevik och Sara Modig från Sara Modig AB berättade väldigt konkret om ett exempel av innovationsupphandling som genomförts i Region Skåne (se hela presentationen i klippet ovan).

I exemplet som Björn och Sara presenterade ville Region Skåne prova ett för organisationen nytt upphandlingsförfarande, valet föll på konkurrenspräglad dialog.

”Det är inte ett helt enkelt verktyg att använda, det vet Region Skåne nu. Men nu har organisationen varit igenom processen en gång och har skaffat sig möjligheter och utveckla det inför att man använder det en andra gång”, berättade Sara Modig och återkommer senare i presentationen med att konstatera att beröringsskräcken för att jobba med nya typer av upphandling nu är borta.

Förutom många lärdomar från scen bjöd dagen också på mingelmöjligheter. Här är till exempel Sara Modig i ett engagerat samtal med bland andra Elham Pourazar från Region Västerbotten.

”Hur löser vi dem omöjliga problemen?”, frågade Bengt Stavenow retoriskt innan han presenterade systeminnovation – ett strukturerat angreppssätt på de omöjliga problemen. Systeminnovation handlar om att det finns inte en lösning som enskilt löser en samhällsutmaning i ett komplext sammanhang. Relevanta aktörer måste sätta utmaningen i centrum, identifiera och adressera inlåsningseffekter och skapa gemensamma förutsättningar på systemnivå för att innovativa lösningar ges optimala möjligheter att skapa värden och nytta. Det är endast då som vi kan nå de önskvärda samhällseffekterna. Se hela Bengts presentation i klippet ovan.

Den här bilden är central menar Bengt Stavenow. Den visar att systemet är designat för det vi gör idag. Vill vi göra något annat, måste vi förändra systemet. Därför är systeminnovation avgörande.

”Hur mäter vi det som är omätbart?”, hade Bengt Stavenow frågat tidigare i passet. Men Jeanette Melin från RISE Mätteknik var i sin presentation noga med att dementera att något skulle vara omätbart. Inget är omätbart, förklarade hon, möjligen bara mer svårmätt. Se hela Jeanettes presentation i klippet nedan.

Beröringsskräcken att jobba med enskilda företag som kan leverera lösningar är borta i Region Västerbotten, men det finns fortfarande en ovana i regionen – som går igen i bolagen, menar Elham Pourazar. Hör henne utveckla sitt resonemang här:

Innovation Skånes Marianne Larsson, tillika projektledare för HealthTech Nordic, visade hur nya digitala lösningar kan förändra sjukvården i grunden. HealthTech Nordic samlar idag över 260 nordiska startups med digitala lösningar för hälso- och sjukvård och omsorg, varav en tredjedel just nu säljer internationellt. Hör henne berätta i klippet ovan och läs mer om de enskilda bolagen och projektet på healthtechnordic.com.

Innan det var dags för dagens huvudtalare att ensam äntra sen bjöds publiken på ett sammanfattande panelsamtal med Joakim Nelson, Darja Isaksson, Elham Pourazan, Sara Modig, Marianne Larsson och Daniel Kronmann.

Panelen fick flera engagerande frågor om bland annat kompetensförsörjning för innovation, AI, datahantering, juridik och i vilka branscher det kommer skapas 1000 nya jobb.

Panelen avslutades med att deltagarna fick ge vars ett konkret råd till nyblivna regioner:

  1. Samverka
  2. Hitta ett syfte och gemensamma mål
  3. God förvaltning är ett lyckligt äktenskap mellan daglig drift och innovation
  4. Skapa partnerskap
  5. Fastna inte alltid i det regionala perspektivet, tänk också större
  6. Personligt ledarskap, försök driv själva – vänta inte på någon annan

Hör panelen utveckla sina svar här:

Konferensen avslutades med en inspirationsföreläsning av Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson. Darja inledde med att prata om att Sverige är ett av världens bästa länder nästan oavsett vad det handlar om – så naturligtvis också när det gäller innovation. Men precis som många andra talare varit inne på tidigare under dagen poängterade också hon vikten av samverkan:

Ta del av hela Darja Isakssons inspirationsföreläsning här:

Är du nyfiken på hur Innovation Skåne jobbar med innovation i offentlig sektor är du välkommen att kontakta någon av Innovation Skånes medarbetare, du hittar dem alla här.

Author:

Erik Sundberg

Communications Manager, Innovation Skåne

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions