Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.10.04

Innovation Skånes konferens och inflyttningsfest i bilder

Skånsk innovationskraft gör hållbar skillnad i världen. Det var temat för Innovation Skånes konferens och inflyttningsfest med Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson som huvudtalare.

Den 3 oktober invigdes Innovation Skånes nya lokaler på Medicon Village i Lund. Evenemanget startade med en inspirationsföreläsning av Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och följdes av en guidad tur genom samhällsutmaningar med skånska initiativ och lösningar och mingel.

Men konferens och inflyttningsfesten föregicks och överlappade delvis med en annan konferens som Innovation Skåne anordna den här dagen, läs mer om regionkonferensen Hur arbetar en ”sann region”?. Så i samband med att regionkonferensen gick mot sitt slut, startade konferens och inflyttningsfesten.

Innovation Skånes konferens och inflyttningsfest invigdes av ordföranden Louise Eklund och VD Joakim Nelson, se deras anföranden i klippet ovan.

Louise pratade i sitt anförande om hur den innovationskraft som finns i Skåne gör skillnad och hur politiken resonerar om innovation och utvecklingsarbete. Hon poängterade särskilt att regionen i högre utsträckning nu måste växla upp och ta in innovationer i sina egna verksamheter, till exempel genom att ta tillvara möjligheterna till förbättringar som kan skapas i vården med hjälp av AI och andra digitala verktyg.

Joakim Nelson, vd för Innovation Skåne, presenterade i sitt anförande bland annat Innovation Skånes nya vision: Skånsk innovationskraft gör hållbar skillnad i världen. Han berättade också om de fem innovationsområden organisationen arbetar efter och verksamhetens mål.

Dessutom avslöjade han att nästa stora internationella elvägskonferens kommer hållas i Lund och att Cerner och Innovation Skåne startar ett nytt samarbete för att förbättra hälsa, såväl regionalt som globalt.

Konferensens mycket uppskattade huvudnummer var en inspirationsföreläsning av Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson. Darja inledde med att prata om att Sverige är ett av världens bästa länder nästan oavsett vad det handlar om – så naturligtvis också när det gäller innovation.

En viktig ingrediens löpande genom evenemanget var att visa på partnerskap, och att innovation inte är något som görs i egen regi. Det var också något som Darja var noga med att poängtera när hon satte svenska regioner i en global kontext:

Se hela Darja Isakssons inspirationsföreläsning här:

Konferensen fortsatte med en guidad tur genom samhällsutmaningar med skånska initiativ och lösningar. De fem innovationsområden som Innovation Skåne arbetar med var rubriker för den guidade turen som delats upp på åtta stationer:

Human Centric Light är ett av våra fem innovationsområden. I projektet Lighting Metropolis – Green Economy fokuserar vi på att skapa mer energieffektiva belysningslösningar som samtidigt får människan att må bra och fungera optimalt. Detta gör vi tillsammans med vår projektpartner Gate21 och ett flertal danska och skånska kommuner. Se klippet ovan för att höra hur Innovation Skåne tillsammans med Region Skåne genom Regionfastigheter arbetar med belysning inom vården för att få människor friska snabbare.

Foodtech är ett av våra fem innovationsområden. År 2050 är vi 10 miljarder människor på planeten. Vi behöver hitta lösningar som bidrar till en hållbar livsmedelsförsörjning för att alla dessa 10 miljarder människor, och planeten, ska må bra. Se klippet ovan för att höra hur Innovation Skåne arbetar med cirkulär livsmedelsproduktion.

Smarta material är ett av våra fem innovationsområden. Innovation Skåne har två materialforskningsanläggningar i världsklass, ESS och Max IV, som grannar i Lund. Genom vårt projekt Materials Business Center hjälper vi till att etablera ett entreprenöriellt ekosystem för hållbara material kring forskningsanläggningarna. Se klippet ovan för att höra hur vi jobbar för att till exempel bevara en drygt 1000 år gammal byggnad med hjälp av nanoteknik.

Mobilitet är ett av våra fem innovationsområden. Bara några kvarter från ESS och Max IV i Lund bygger vi en demonstrationssträcka för framtidens elväg inom ramen för projektet EVolution Road som vi leder. Se klippet ovan för att höra hur vi jobbar för att ersätta fossilbaserade landtransporter.

Healthtech och innovation i hälso- och sjukvård är ett av våra fem innovationsområden. Inom innovationsområdet driver vi bland annat projektet HealthTech Nordic som representerar över 260 nordiska startups med digitala lösningar för hälso- och sjukvård och omsorg, varav en tredjedel just nu säljer internationellt. Se klippet ovan för att höra mer om arbetet med att skapa en ny bransch och nya arbetstillfällen i regionen.

Healthtech och innovation i hälso- och sjukvård är ett av våra fem innovationsområden. Inom innovationsområdet jobbar vi med regionanställdas idéer. Vi validerar och utvecklar idéer från anställda inom Region Skåne som kan bli produkter eller tjänster med tydlig nytta och kommersiell potential. Hör mer om hur arbetet går till i klippet ovan.

Healthtech och innovation i hälso- och sjukvård är ett av våra fem innovationsområden. Inom innovationsområdet arbetar vi med systeminnovation – ett strukturerat angreppssätt på de omöjliga problemen. Systeminnovation handlar om att det inte finns en lösning som enskilt löser en samhällsutmaning i ett komplext sammanhang. I klippet ovan ges konkreta exempel på hur systeminnovation kan göra skillnad.

Healthtech och innovation i hälso- och sjukvård är ett av våra fem innovationsområden. Inom innovationsområdet arbetar vi med innovationsledning i hälso- och sjukvårdens verksamheter för att skapa värde för patienter och medarbetare genom innovation. Se klippet ovan för att höra hur innovationsledning väldigt konkret kan ta sig uttryck.

I klippet presenteras flera verktyg att använda för att exempelvis driva innovationsprojekt, upphandla eller utveckla egna lösningar. Alla verktyg som presenterades finns att hämta här.

Konferens och inflyttningsfesten avslutades med ett mingel i våra nya lokaler, se ett axplock av alla de många bilder som togs under kvällen:

Author:

Erik Sundberg

Communications Manager, Innovation Skåne

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions