Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

Innovation Skåne har för första gången skapat ett innovationsbokslut – en beskrivning av de resultat vi bidragit till under 2019 genom vårt innovationsarbete.

Höjdpunkter från innovationsbokslut 2019:

Innovation Skånes nya vision lyder ‘Skånsk innovationskraft gör en hållbar skillnad i världen’. Med fokus på innovation för att möta skånska samhällsutmaningar kombinerat med insatser för företag att växa och möta samma olösta behov ute i världen,  stimulerar Innovation Skåne både samhällsnytta och framväxt av nya jobb.

Innovation Skåne har satt upp två mätbara mål: hållbar tillväxt och värdeskapande i offentlig sektor. Under 2019/2020 har ett tredje mål tillkommit som är under utveckling: innovationsförmåga i Region Skåne. Läs mer på s. 4.

En ny processmodell visar hur Innovation Skåne jobbar med innovation. I modellen utmärker sig fyra kompetenser som är unika för hur vi arbetar: Innovationsledning, affärsförståelse offentlig sektor/näringsliv, partnerskap samt test- och utvecklingsstöd. Läs mer på s. 5.

Resultaten för 2019 visar att Innovation Skåne bidragit till att skapa över 300 arbetstillfällen och en samhällseffekt på 25 miljoner kronor. Läs mer om våra resultat på s. 14.

Innovationsbokslutet kommer att följas upp årligen.

Innovation Skåne innovationsbokslut 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Innovationsbokslut

Tagged with:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions

2019.12.09

Light Quality In Schools – the right light improves academic performance