Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.12.05

Innovationsworkshop i Trelleborg – ”Det var kul för alla var så engagerade”

Hur tar regionen hand om idéer från anställda och hur kan goda idéer kan bli innovationer som driver verksamheten framåt? Det var fokus under en innovationsworkshop i samband med en utbildningsdag på UVA och operation i Trelleborg nyligen.

Region Skånes innovationsbolag Innovation Skåne besöker återkommande regionens verksamheter för att visa hur det är möjligt att jobba med innovation och hur Innovation Skåne kan bidra i arbetet. Nyligen deltog 45 medarbetare från UVA (Uppvakningsavdelningen) och operation på Trelleborgs lasarett i en innovationsworkshop för att bättre lära sig jobba metodiskt med nya idéer och bättre förstå hur idéer ska tas omhand.

– Tillit, öppenhet, idéstöd och tid för nytänkande är några av de saker som kännetecknar en innovationskultur. Det låter väl som en ganska trevlig arbetsplats, frågar Stefan Persson, innovationsledare på Innovation Skåne retoriskt under den inledande teoretiska genomgången.

Efter teorigenomgången följde en praktisk övning för att jobba med två specifika idéer som skulle kunna förbättra verksamheten, vilket bjöd på högljutt diskuterande från deltagarna.

– Det var kul för alla var så engagerade. Och det är bra eftersom det här är något vi måste göra för att driva verksamheten framåt för att till exempel öka tillgängligheten och flödet på patienter, säger Zara Westman, sjuksköterska på UVA i Trelleborg.

Deltagarna hade många konkreta lösningar på idéerna som diskuterades och visade stort engagemang och vilja för att utveckla verksamheten.

–  Det är viktigt att fånga kraften av idéer från medarbetarna, det är de som vet vad vi och patienterna behöver. Det är också bra att samla gruppen och tänka tillsammans, det är annars svårt i vardagen när det är mycket att göra. Sen är det viktig att hålla detta vid liv och jobba vidare med idéerna, säger Anneli Kihlgren, enhetschef på UVA i Trelleborg.

Boka ett besök

Vill du också ha besök från Innovation Skåne på din enhet för att genomföra en innovationsworkshop? Kontakta Innovation Skånes innovationsledare Ulrika Björck eller Stefan Persson på ulrika.bjorck@innovationskane.com eller stefan.persson@innovationskane.com för mer information.

Är du anställd i Region Skåne kan du också läsa mer om innovationsstöd till regions verksamheter här eller här skicka in en konkret produktidé som kan förbättra för anställda eller patienter.

 

Workshopen genomfördes med stöd av eHealth Innovation – ett e-hälsoprojekt som skapar tillväxt i företag inom e-hälsoområdet genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga.

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions

2019.12.09

Light Quality In Schools – the right light improves academic performance

2019.11.22

The HealthTech Nordic Conference 2019

2019.10.29

EVolution Road nytt namn för elvägsprojekt