Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2017.11.25

Internationell omvärldsbevakning på Medica

Med mer än 5000 utställare och 125 000 besökare från över 70 länder är Medica i Düsseldorf världens största mässa inom medicinteknik. Innovation Skåne var på plats för att utnyttja denna unika möjlighet att tidigt identifiera trender och nya produkter som kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvård i Skåne.

Framtidens hälsa är uppkopplad …
Att döma av trenden på Medica råder det inget tvivel om att framtidens hälsa är uppkopplad. Ett exempel är Philips lösning för mobilt ultraljud som redan i sin första version på marknaden nästan kan ge samma bildkvalitet som betydligt större och dyrare maskiner. Andra exempel är finska Otometri som har utvecklat en teknik för hemmaundersökning av öroninflammation och svenska Nuvoair som har utvecklat en uppkopplad spirometer. Gemensamt för dessa och många andra produkter på mässan är att de kan kopplas direkt till en vanlig telefon eller platta.

… och sammankopplad
Många av de nya produkterna som visades fram på Medica utmanar invanda organisationsstrukturer och arbetsprocesser genom att brygga över gapet mellan till exempel enkel egenvård i hemmet, avancerad sjukvård i hemmet, avancerad egenvård och sjukhusförlagd specialistvård. Utvecklingen öppnar upp för nya marknader och nya produkter som exempelvis italienska Medispa som har utvecklat en avancerad hälsokontrollplattform som kan guida individen mellan hälsofrämjande insatser och egenvård, men även hänvisa en vidare till sjukvården när det krävs. Plattformen finns på apotek i Spanien, Italien och Portugal.

Porten till Sverige och ut i världen
Skånes ambition är att vara ledande i utvecklingen av nya välfärdstjänster. I den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne” är ett av huvudbudskapen att Skåne ska vara den öppna ”porten till Sverige och ut i världen”. Det kräver en ständig omvärldsbevakning som världens största medicinteknikmässa är en naturlig del av.

Den här bevakningen är gjord som en del av projektet Sicaht som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Author:

040internet

This it the 040 account.

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions