Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

Den 19:e maj höll Innovation Skåne en temadag om dygnsrytmsbelysning i Lighting Metropolis-projektet, som vi driver tillsammans med Gate 21. Medverkade gjorde forskare, näringsliv och offentlig sektor. Här har du chans att se delar av eller hela inspelningen i efterhand!

Se även presentationerna längre ned på sidan.

Se hela konferensen

Se även en fantastisk film om ljus – och mörker – från IKDC, LTH.

Se utvalda delar av konferensen 

0.02 Välkommen, Maria Edgren, projektledare Lighting Metropolis

5.21 Historik – Från lägerelden till dagens LED. Vad är dygnsrytmbelysning – eller heter det Human Centric Lighting? Henric Clausen, forskningschef och ledare för Fagerhult Lighting Academy

33.10 Nutid – Beställarrollen: Kan dygnsrytmbelysning ge bättre hälsa? Johan Niléhn, projektledare, Region Skåne

54.08 Om belysningens fysiologiska effekter i skollokalen Mimi Ravn, forskningsassistent och ljusdesigner, Aalborg universitet 

1.08.30 Nutid – Leverantörsrollen: Hur våga satsa på dygnsrytmbelysning? Två bolag berättar. Elias Kyhlbäck, Solution Architect, Novemberbolaget

1.20.41 Mattias Rexare, Marketing & Communication Leader på Lighting & Accessories, IKEA

1.35.40 Ett gott exempel från Lighting Metropolis: Dygnsrytmbelysning på ett äldreboende i Albertslund, Danmark. Ane Søby Eskildsen, kommunikationschef, Chromaviso

1.54.00 Thomas Touronidis, affärsrådgivare Innovation Skåne, presenterar Lighting Metropolis startup community

2.03.40 Evidens från belysningsinstallationer, Paul Michael Petersen, professor, Danmarks tekniske universitet

 2.15.00 Framtid – Vad är det vi inte vet? Panelsamtal #1 med Thomas Torounidis, Innovation Skåne; Elias Kylbäck, Novemberbolaget; Ane Søby Eskildsen, Chromaviso

22.33.30 Panelsamtal #2 med Johan Niléhn, Regionfastigheter och Mattias Rexare, IKEA Moderator Anna Wilkens, Innovation Skåne

 

Presentationer (pdf)

Lighting Metropolis startup-community, Thomas Touronidis, Innovation Skåne
Evidensbaserede belysningsinstallationer, Paul Michael Petersen, DTU
About the physiological impact of lighting in classrooms, Mimi Ravn, AAU
IKEA och belysning, Mattias Rexare, IKEA
Beställarrollen: kan dygnsrytmbelysning ge bättre hälsa? Johan Niléhn, Regionfastigheter
Ljus för människan – och vad vi ska fundera på! Henric Clausen, Fagerhult Lighting Academy
Elias Kyhlbäck, Novemberbolaget
Døgnrytmelys med dokumenteret effekt, Ane Søby Eskildsen, kommunikationschef, Chromaviso

 

 

 

Tagged with:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions

2019.12.09

Light Quality In Schools – the right light improves academic performance