Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2018.09.13

Prissättning för tillväxt

Under förmiddagen den 7:e september samlades deltagare från startups, affärsrådgivning och acceleratorer under Ideons tak för en interaktiv föreläsning på temat prissättning. Som avsändare stod projektet Business Incubation 2020 med Innovation Skåne och andra projektpartners.

Hur många timmar lägger ett företag, per år, på sin prissättning?

Så inleder föreläsaren och managementkonsulten Lotte Kylberg förmiddagspasset och låter deltagarna gissa. Det är dock ingen som landar nära svaret. I själva verket visar undersökningar, enligt Lotte Kylberg, att företag lägger i snitt sex timmar per år på att arbeta med sin prissättning. Det är alltså en försvinnande liten tid som läggs på något som kan ha stor påverkan på verksamhetens resultat. Faktum är att prissättning är det enskilt mest kraftfulla verktyget för att direkt påverka lönsamheten i många typer av företag. Hur och varför vi bör jobba mer aktivt med prissättning som strategiskt verktyg kommer sedan att genomsyra förmiddagens diskussion och övningar.

Pris är en personlig upplevelse

När det kommer till prissättning utgår vi ofta ifrån den vi känner allra bäst, nämligen oss själva. Vi landar i att fundera över vad som är rimligt utifrån ens personliga budget, preferenser och ramar. Det är en stor men viktig utmaning att försöka bortse från sig själv och istället fråga vad erbjudandet är värt för kunden. Vad som är en hög eller låg kostnad är en personlig upplevelse och alltid relativ. Pris är inget absolut utan det handlar om perspektiv, och som företag kan man jobba med att ta kontroll över det perspektivet. Det viktigaste med en prisstrategi är att den stöttar företagets långsiktiga affärsmål. Prisstrategin ska alltså gå hand i hand med övrig affärsmodell, processer och organisation, och tål att jobbas igenom minst ett par gånger per år.

Allt handlar om paketering av erbjudande

I mångt och mycket handlar prissättning om hur vi presenterar och paketerar ett erbjudanden. För att kunna göra en framgångsrik paketering måste vi både förstå kunden och inte minst, förstå vad vi faktiskt erbjuder. För att komma till botten med dessa grundläggande pusselbitar kan man jobba med segmentering och dekonstruering. Med andra ord, försök placera in och förstå vem kunden är och vad den har för behov. Det enklaste sättet att göra detta är att helt enkelt att fråga. I säljprocessen är det lätt att prata för mycket, och lyssna för lite.

Vi har väl alla stött på otaliga brons, silver och guld-paket när vi ska konsumera en tjänst, och det finns en anledning. Det underlättar kundens konverteringsprocess och sätter igång tankar som “vad behöver jag egentligen” och “vad är det värt för mig”. Paketering tydliggör helt enkelt värde för båda parter.

Ett tips att ta med sig

Utöver ovan nämnda områden fick deltagarna ett viktigt tips med sig hem: Följ upp, analysera och spara information. Utan data famlar vi i blindo och att aktivt strukturera information kring genomförda affärer gör det mycket lättare att förstå vilka strategier som fungerar och vilka behov dina kunder har.


Affärsrådgivningschef Jack Austern presenterade Innovation Skåne och föreläsaren Lotte Kylberg.

 

Om projektet Business Incubation 2020

Projektet BI2020 initierades av Innovation Skåne och verkar för att stötta inkubation i Södra Sverige genom samverkan inom innovationssystemet och med etablerat näringsliv. Projektpartners är Blekinge Business Incubator, Ideon innovation, Innovation Skåne, Lund Life Science Incubator, Krinova Science Park, MINC, Region Skåne. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Author:

040internet

This it the 040 account.

Categorized:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions