Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2019.04.16

Systemtransformation med Stanford Changelabs

”What if the boat is designed for still water and the water gets stormy?"
- Banny Bannerjee, grundare av Stanford ChangeLabs

Att vi som samhälle står inför såväl stora utmaningar som nya möjligheter framöver råder det konsensus kring. Men kan man förändra och driva innovativa förbättringsprojekt i system som är anpassade efter en given mall och dåtidens logik? Innovation Skåne samlade i första veckan av april politiker, beslutsfattare och verksamhetsansvariga i Skåne och Region Skåne, för ett öppet samtal tillsammans med Banny Bannerjee, grundare av Stanford ChangeLabs, om systemtransformation och om vad vi kan åstadkomma tillsammans.

KOMPLEX INNOVATION BEGRÄNSAS AV LINJÄRA SYSTEM
Många av de utmaningar och möjligheter som vi som samhälle står inför är kopplade till ett behov av att även ändra de komplexa system i vilka nya innovativa lösningar och förändrade arbetssätt ska fungera. Problemet är att de befintliga systemen är designade att fungera på ett visst sätt, utifrån ett antal givna förutsättningar och med vissa förväntade resultat, vilket kan medföra begränsningar.

Att arbeta inom komplexa system i samband med osäkerhet och förändring kräver ett tankesätt som är fundamentalt annorlunda än de vi använder för att hantera statiska utmaningar.

INNOVATION SKÅNE SATSAR INOM SYSTEMTRANSFORMATION
Innovation Skåne utvecklar i samarbete med bland annat Stanford University, Vinnova, RISE och SVID metoder och kompetens för systemledarskap och systemtransformation för att kunna skapa värde i de utmaningar som Skåne står inför.

”För att kunna möta de exponentiella utmaningar vi står inför måste vi också hitta exponentiella, och inte linjära, lösningar som möter de utmaningarna. De lösningarna grundar sig ofta i hur själva systemet fungerar och i ett behov av att transformera systemet i grunden. Det är ingen banal uppgift” säger Bengt Stavenow, chef för innovationsledning på Innovation Skåne.

Läs mer om systemtransformation på Stanford Change Labs >> 
Läs mer på Vinnovas webbplats: Systemakupunktur – ett verktyg för att möta världens stora utmaningar

“What we find is that one of the biggest blocks is our inability to find ways to change the system itself. What we resort to are incremental changes that don’t make the problems go away in a systemic way.” Banny Bannerjee, grundare av Stanford ChangeLabs, besökte Skåne i början av april.

“System transformation creates a new semantic space that generates new conversations!” 

Beslutsfattare, politiker och verksamhetsansvariga i Skåne och Region Skåne, kom för att lyssna till Stanford Changelabs som utvecklat innovationsmetoder för förändringar på systemnivå.

Categorized:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions