Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2017.06.07

Verklighetslabb – verkliga miljöer för tester

För att stärka Sveriges position som ett forsknings- och innovationsland lanserar regeringen en större innovationssatsning kallad Testbädd Sverige. Satsningen startar i år och omfattar 845 miljoner kronor. I satsningen ingår en investering i att utveckla framstående verkliga miljöer för test och demonstration inom privat och offentlig verksamhet, så kallade verklighetslabb.

En Vinnova-utlysning öppnar upp för projekt där metodiken för verklighetslabb tillämpas och vidareutvecklas. Projekten ger förutsättningar för att skapa ett gemensamt lärande och utveckla och införa nya lösningar i ”verkligheter” inom Region Skånes kärnverksamheter. Tanken är att utvecklingsarbetet ska ske i nära samarbete mellan ”verkligheterna” och externa företag. I arbetet med testbäddar och utvecklingsmiljöer prioriteras innovationsprojekt som:

• utgår från verksamheternas verifierade behov

• är öppna för samverkan med externa lösningsleverantörer

• designar och validerar lösningar med brukar- och användarinvolvering

• utgör en mer disruptiv omställning för verksamheten och utvecklar inte enbart nya lösningar och arbetsformer utan har en potentiell påverkan på policy och regulativa ramverk.

Denna innovationsmetodik ger goda förutsättningar för utveckling av lösningar med hög kvalitet som möter verksamhetens behov och som kan skalas upp och spridas till andra relaterade verksamheter. Förutsättningarna bidrar därmed både till framtida välfärdstjänster och till regional tillväxt.

Foto: Region Skåne © Christiaan Dirksen  

Author:

040internet

This it the 040 account.

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions