Innovation Skåne

Blog @ innovation skåne

2020.05.08

Webbinarium: Cirkulär bioekonomi – vad, varför och hur?

Den 3 april 2020 anordnade Foodhills, Innovation Skåne, Livsmedelsakademin och LRF Trädgård seminariet ‘Cirkulär bioekonomi– vad, varför och hur?‘ Seminariet är en del i projektet Samverkan för nya affärsmodeller och innovationer i en cirkulär bioekonomi  som finansieras av Jordbruksverket och Europeiska fonden för landsbygdsutveckling. Se hela seminariet i filmen eller delar av den i agendan nedan.

 

Agenda:

0:15 Vad är cirkulär bioekonomi & varför är det viktigt? – Karin Höök, Senior consultant, expert global agriculture and environment

24:49 Om delegationen för cirkulär ekonomi​ – Ylva Norén, Kanslichef, Delegationen för cirkulär ekonomi

41:40 Exempel från LRF Trädgård – Anna Pers, Expert Trädgård LRF – Lantbrukarnas Riksförbund

53:32 Exempel från Food for progress  – Lennart Bjurström, Hållbarhetschef, Food for Progress

1:13:39 En tillbakablick på vårt konsumtionsmönster över tid​ – Håkan Jönsson, Fil Dr, Docent ​Etnologi, Inst. för Kulturvetenskaper ​

1:29:58 Paneldiskussion

Author:

Elida Cimic

Categorized:

2021.06.02

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet

2021.06.02

Se konferensen ’Elvägar och framtidens transporter’

2021.05.20

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset? Se seminariet

2020.07.03

#iställetföralmedalen: World Class Materials Innovation

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning

2020.07.03

#iställetföralmedalen: Healthtech-lösningar i världsklass i byrålådan – covid-19 tvingar fram implementering

2020.07.03

Webbinarium – Hur skapar vi affärsmodeller som fungerar i en cirkulär bioekonomi?

2020.05.05

Webinar: Tomorrow’s packaging materials – how to?

2020.03.24

Innovationsbokslut – ett sätt att mäta och följa upp innovation

2020.03.18

Fysioterapi och digitalisering

2020.01.23

ProVaHealth – Best Practice Sessions

2019.12.09

Light Quality In Schools – the right light improves academic performance